Hôm nay, Chủ nhật ngày 21/07/2024,

Đảng, Đoàn thể

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 02/2024

Thứ hai, 05/02/2024

Sáng ngày 05/02/2024, Sở Xây dựng đã trang nghiêm tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 02/2024. Dự buổi sinh hoạt chính trị có các đồng chí lãnh đạo Sở cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 01/2023

Thứ hai, 09/01/2023

Sáng ngày 09/01/2023, Sở Xây dựng đã trang nghiêm tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 1/2023. Dự buổi sinh hoạt chính trị có đồng chí Cao Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở

Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ năm, 09/12/2021

Sáng ngày 09/12/2021, tại hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị tổ chức. Hội nghị được kết nối với điểm cầu ở các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 01/2021

Thứ hai, 04/01/2021

Sáng nay, 7h30 ngày 04/01/2021 tại trụ sở Sở Xây dựng, Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở đã tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 12 năm 2020

Thứ hai, 07/12/2020

Sáng ngày 07/12/2020, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã có mặt đông đủ tại hội trường để tham gia buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 11 năm 2020

Thứ hai, 02/11/2020

Sáng ngày 02/11/2020, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã có mặt đông đủ tại hội trường để tham gia buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 10 năm 2020

Thứ hai, 05/10/2020

7h00 ngày 05/10/2020, Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại hội trường Sở Xây dựng

Tổ chức sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ tháng 9 năm 2020

Thứ hai, 07/09/2020

Đúng 7h00 phút sáng 07/9/2020, cơ quan Sở Xây dựng đã tiến hành sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 8 năm 2020

Thứ hai, 03/08/2020

Sáng ngày 03/8/2020, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã có mặt đông đủ tại hội trường để tham gia buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Tổ chức sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ tháng 7 năm 2020 

Thứ hai, 06/07/2020

Đúng 7h00 phút sáng 06/7/2020, cơ quan Sở Xây dựng đã tiến hành sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Thứ sáu, 22/05/2020

Ngày 22/5/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Văn Thuần – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 5 năm 2020

Thứ hai, 04/05/2020

7h00 ngày 04/05/2020,  Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại hội trường Sở Xây dựng.

Tổ chức sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ tháng 6 năm 2020

Thứ ba, 03/03/2020

Đúng 7h00 ngày 03/6/2020, trong không khí nghiêm trang, tự hào, cán bộ, công chức, người lao động Sở Xây dựng hát vang giai điệu hùng tráng của bài "Tiến quân ca".

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 2 năm 2020

Thứ hai, 03/02/2020

Sáng ngày 03/02/2020, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở Xây dựng đã có mặt đông đủ tại hội trường để thực hiện lễ chào cờ sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng 2

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 01 năm 2020

Thứ hai, 06/01/2020

Sáng nay, 7h30 ngày 06/01/2020 tại trụ sở Sở Xây dựng, Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở đã tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 12/2019

Thứ hai, 02/12/2019

Sáng ngày 02/12/2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã có mặt đông đủ tại hội trường để tham gia buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 11/2019

Thứ hai, 04/11/2019

Sáng ngày 04/11/2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã có mặt đông đủ tại hội trường để tham gia buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 31/10/2019

7 giờ 30, ngày 31 tháng 10 năm 2019 Đảng uỷ Sở Xây dựng  tổ chức Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 10/2019

Thứ hai, 07/10/2019

7h00 ngày 07/10/2019, Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại hội trường Sở Xây dựng

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 09/2019

Thứ hai, 09/09/2019

Đúng 7h00 phút sáng 09/9/2019, cơ quan Sở Xây dựng đã tiến hành sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 08/2019

Thứ hai, 05/08/2019

Sáng ngày 05/8/2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã có mặt đông đủ tại hội trường để tham gia buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 07/2019

Thứ hai, 01/07/2019

Đúng 7h00 phút sáng 01/7/2019, cơ quan Sở Xây dựng đã tiến hành sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 6/2019

Thứ hai, 03/06/2019

Đúng 7h00 ngày 03/6/2019, trong không khí nghiêm trang, tự hào, cán bộ, công chức, người lao động Sở Xây dựng hát vang giai điệu hùng tráng của bài "Tiến quân ca"

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 05/2019

Thứ hai, 06/05/2019

7h00 ngày 06/5/2019,  Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại hội trường Sở Xây dựng.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 04/2019

Thứ hai, 01/04/2019

Đúng 7h30 phút sáng 01/4/2019, cơ quan Sở Xây dựng đã tiến hành sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 03/2019

Thứ hai, 04/03/2019

Sáng ngày 04/03/2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã có mặt đông đủ tại hội trường để tham gia buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 02/2019

Thứ hai, 11/02/2019

Sáng ngày 11/02/2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở Xây dựng đã có mặt đông đủ tại hội trường để thực hiện lễ chào cờ sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng 2

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 01/2019

Thứ hai, 07/01/2019

Sáng nay, 7h30 ngày 07/01/2019 tại trụ sở Sở Xây dựng, Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở đã tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Học tập và triển khai chuyên đề năm 2019 tại Sở Xây dựng Ninh Bình

Thứ bảy, 15/12/2018

Chiều ngày 14/12/2018, tại Sở Xây dựng Ninh Bình đã tổ chức Học tập và triển khai chuyên đề năm 2019 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Ninh Bình.

 

 

Chương trình hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học và THCS xã Gia Thắng

Thứ hai, 26/11/2018

Ngày 26/11/2018, Sở Xây dựng Ninh Bình và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Cộng Lực đã tổ chức Chương trình hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học và THCS xã Gia Thắng và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn xã Gia Thắng

 

 

Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư

Thứ năm, 07/06/2018

Ngày 9/2/2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

 

 

Tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Thứ tư, 10/01/2018

Sáng ngày 08/01/2018 tại trục sở Sở Xây dựng, Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở đã tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

 

 

Đại hội Công đoàn cơ quan Sở Xây dựng Ninh Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ sáu, 06/10/2017

Ngày 29/9/2017, Công đoàn cơ quan Sở Xây dựng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan Sở Xây dựng lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự Đại hội có đồng chí Cao Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Đ/c Đinh Đức Hữu, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, UVBTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

 

 

Tổ chức sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ tháng 10 năm 2017

Thứ hai, 02/10/2017

Đúng 7h00 sáng ngày 02/10/2017, Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở đã tiến hành sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại Hội trường Sở Xây dựng.

 

 

Tổ chức sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ tháng 9 năm 2017

Thứ hai, 11/09/2017

Sáng ngày 11/09/2017, Cơ quan Sở Xây dựng đã tiến hành sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

 

 

Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”

Thứ ba, 15/08/2017

Ngày 11/8/2017, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” với thành phần là toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ Sở Xây dựng

 

 

Tổ chức sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ tháng 8 năm 2017

Thứ ba, 08/08/2017

Sáng ngày 07/08/2017, Cơ quan Sở Xây dựng đã tiến hành sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

 

 

Đại hội Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ năm, 03/08/2017

Sáng ngày 15/7/2017, Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Tổ chức sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ tháng 7 năm 2017.

Thứ hai, 03/07/2017

Đúng 7h00 sáng ngày 03/07/2017, Cơ quan Sở Xây dựng đã tiến hành sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

 

 

Lễ chào cờ tháng 6 năm 2017

Thứ hai, 05/06/2017

Đúng 7h00 sáng ngày 05/06/2017, Cơ quan Sở Xây dựng đã tiến hành sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

 

 

Lễ chào cờ tháng 5 năm 2017

Thứ ba, 09/05/2017

Đúng 7h00 sáng ngày 08/05/2017, Cơ quan Sở Xây dựng đã tiến hành sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

 

 

Lễ chào cờ tháng 4 năm 2017

Thứ hai, 03/04/2017

Đúng 7h30 sáng ngày 03/04/2017, Cơ quan Sở Xây dựng đã tiến hành sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

 

 

Lễ chào cờ tháng 3 năm 2017

Thứ ba, 07/03/2017

Sáng ngày 06/03/2017, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở Xây dựng đã có mặt tại hội trường để tham gia buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cở đầu tuần.

 

 

Lễ chào cờ sáng thứ 2 tuần đầu tiên của Tháng 02 năm 2017

Thứ ba, 07/02/2017

Sáng ngày 06/02/2017, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở Xây dựng đã có mặt đông đủ tại hội trường để thực hiện lễ chào cờ sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng 2.

 

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ tư, 20/08/2014

 Ngày 20/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên T.Ư Đảng,...

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Thứ tư, 06/08/2014

Chiều ngày 5/8, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 494 và bước đầu thực hiện Pháp lệnh số 04/2012, Pháp lệnh số 05/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 13 về chính sách ưu đãi người có công ...

Hoạt động "Chiến dịch tình nguyện Hè 2014" của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng

Thứ ba, 29/07/2014

 Tiếp tục hoạt động "Chiến dịch tình nguyện Hè 2014", trong hai ngày 26 – 27/7/2014 Đoàn TNCS HCM Bộ Xây dựng đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa như đến thăm, tặng quà, khám chữa bệnh…

Thống kê truy cập
410677

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 203

Hôm qua : 261