Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XXI

Thứ tư, 24/02/2016
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 51 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy.
 
 I. Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
 
1. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy
 
2. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy
 
3. Đồng chí Đinh Văn Điến - Phó Bí thư Tỉnh ủy
 
4. Đồng chí Đinh Hoàng Dũng
 
5. Đồng chí Bùi Mai Hoa
 
6. Đồng chí Trương Đức Lộc
 
7. Đồng chí Phạm Quang Ngọc
 
8. Đồng chí Đinh Chung Phụng
 
9. Đồng chí Trần Hồng Quảng
 
10. Đồng chí Lê Hữu Quý
 
11. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch
 
12. Đồng chí Tống Quang Thìn
 
13. Đồng chí Mai Văn Tuất
 
14. Đồng chí Lưu Danh Tuyên
 
15. Đồng chí Tô Văn Từ
 
II. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
1. Đồng chí Đỗ Việt Anh
 
2. Đồng chí Đinh Hoàng Dũng
 
3. Đồng chí Đinh Việt Dũng
 
4. Đồng chí Vũ Đức Dũng
 
5. Đồng chí Vũ Mạnh Dương
 
6. Đồng chí Đinh Văn Điến
 
7. Đồng chí Bùi Thành Đông
 
8. Đồng chí Bùi Hoàng Hà
 
9. Đồng chí Đinh Ngọc Hà
 
10. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà
 
11. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 
12. Đồng chí Bùi Mai Hoa
 
13. Đồng chí Trương Cộng Hoà
 
14. Đồng chí Vũ Công Hoan
 
15. Đồng chí Lê Ngọc Hồng
 
16. Đồng chí Trịnh Xuân Hồng
 
17. Đồng chí Mai Khanh
 
18. Đồng chí Vũ Văn Kiểm
 
19. Đồng chí Vũ Thị Thuý Lâm
 
20. Đồng chí Trương Đức Lộc
 
21. Đồng chí Lê Xuân Minh
 
22. Đồng chí Đinh Thị Thuý Ngần
 
23. Đồng chí Phạm Quang Ngọc
 
24. Đồng chí Đinh Chung Phụng
 
25. Đồng chí Bùi Văn Phương
 
26. Đồng chí Đinh Thị Phượng
 
27. Đồng chí Trần Hồng Quảng
 
28. Đồng chí Lê Hữu Quý
 
29. Đồng chí Lã Trường Sinh
 
30. Đồng chí Nguyễn Cao Sơn
 
31. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch
 
32. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch
 
33. Đồng chí Đinh Hồng Thái
 
34. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh
 
35. Đồng chí Vũ Quốc Thanh
 
36. Đồng chí Lê Trọng Thành
 
37. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành
 
38. Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng
 
39. Đồng chí Bùi Thiện Thi
 
40. Đồng chí Tống Quang Thìn
 
41. Đồng chí Phạm Thị Thuỷ
 
42. Đồng chí Nguyễn Tất Tiến
 
43. Đồng chí Vũ Nam Tiến
 
44. Đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh
 
45. Đồng chí Nguyễn Kim Toàn
 
46. Đồng chí Đinh Công Toản
 
47. Đồng chí Nguyễn Sỹ Trí
 
48. Đồng chí Mai Văn Tuất
 
49. Đồng chí Trần Song Tùng
 
50. Đồng chí Lưu Danh Tuyên
 
51. Đồng chí Tô Văn Từ./.
 
Thống kê truy cập
356035

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 33

Hôm qua : 453