Hôm nay, Thứ hai ngày 22/07/2024,

Văn bản Sở
Quyết định về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-bang-gia-ca-may-va-thiet-bi-thi-cong-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Quyết định về việc công bố điều chỉnh, bổ sung đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-dieu-chinh-bo-sung-don-gia-nhan-cong-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng công trình tháng 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-cong-bo-chi-so-gia-xay-dung-cong-trinh-thang-9-nam-2022-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022)
ke-hoach-to-chuc-ky-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-dot-1-nam-2022 Văn bản Sở
Quyết định thành lập Đoàn đánh giá, xếp hạng năng lực các đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
quyet-dinh-thanh-lap-doan-danh-gia-xep-hang-nang-luc-cac-don-vi-tu-van-dau-tu-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022 Văn bản Sở
Quyết định về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-don-gia-nhan-cong-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1, 2, 3 quý 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-cong-bo-chi-so-gia-xay-dung-cong-trinh-cac-thang-1-2-3-quy-1-nam-2022-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 11, 12 tháng 12 năm 2021 [Chi tiết]
ke-hoach-dam-bao-an-toan-phong-chong-dich-covid-19-tai-ky-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-ngay-11-12-thang-12-nam-2021-chi-tiet Văn bản Sở
Quyết định Công bố Chỉ số giá xây dựng công trình từ tháng 01 đến tháng 10 và các quý I, II, III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-cong-bo-chi-so-gia-xay-dung-cong-trinh-tu-thang-01-den-thang-10-va-cac-quy-i-ii-iii-nam-2021-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Hướng dẫn về việc xác định giá VL, đơn giá NCXD, giá CM; một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại NĐ10/2021/NĐ-CP và các TT hướng dẫn
huong-dan-ve-viec-xac-dinh-gia-vl-don-gia-ncxd-gia-cm-mot-so-noi-dung-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-theo-quy-dinh-tai-nd102021nd-cp-va-cac-tt-huong-dan Văn bản Sở
Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV và năm 2020
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-chi-so-gia-xay-dung-cong-trinh-tinh-ninh-binh-quy-i-quy-ii-quy-iii-quy-iv-va-nam-2020 Văn bản Sở
V/v tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng
vv-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-dam-bao-an-toan-lao-dong-trong-thi-cong-xay-dung Văn bản Sở
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 tại Sở Xây dựng Ninh Bình
thong-bao-lich-tiep-cong-dan-nam-2021-tai-so-xay-dung-ninh-binh Văn bản Sở
Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, thuộc Chi cục Giám định xây dựng, Sở Xây dựng Ninh Bình năm 2020
ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-trung-tam-giam-dinh-chat-luong-xay-dung-thuoc-chi-cuc-giam-dinh-xay-dung-so-xay-dung-ninh-binh-nam-2020 Văn bản Sở
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 tại Sở Xây dựng Ninh Bình
thong-bao-lich-tiep-cong-dan-nam-2020-tai-so-xay-dung-ninh-binh Văn bản Sở
Quyết định về việc ban hành quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-tiep-cong-dan-cua-so-xay-dung-ninh-binh Văn bản Sở
Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, thuộc Chi cục Giám định xây dựng, Sở Xây dựng Ninh Bình năm 2020
ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-trung-tam-giam-dinh-chat-luong-xay-dung-thuoc-chi-cuc-giam-dinh-xay-dung-so-xay-dung-ninh-binh-nam-2020 Văn bản Sở
V/v: Mạo danh người của Sở Xây dựng bán tài liệu tập huấn
vv-mao-danh-nguoi-cua-so-xay-dung-ban-tai-lieu-tap-huan Văn bản Sở
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2019
thong-bao-lich-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-dot-5-nam-2019 Văn bản Sở
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2019
thong-bao-lich-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-dot-4-nam-2019 Văn bản Sở
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2019
thong-bao-lich-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-dot-1-nam-2019 Văn bản Sở
Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý I, quý II, quý III, quý IV và năm 2017
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-chi-so-gia-xay-dung-quy-i-quy-ii-quy-iii-quy-iv-va-nam-2017 Văn bản Sở
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của Sở Xây dựng Ninh Bình
thong-bao-lich-tiep-cong-dan-nam-2018-cua-so-xay-dung-ninh-binh Văn bản Sở
Thông báo Lịch thi cấp chứng chỉ hành nghề đợt I năm 2017
thong-bao-lich-thi-cap-chung-chi-hanh-nghe-dot-i-nam-2017 Văn bản Sở
Quyết định về việc ban hành Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Quyết định về việc thành lập Bộ phận sát hạch giúp việc cho Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-bo-phan-sat-hach-giup-viec-cho-hoi-dong-xet-cap-chung-chi-hanh-nghe-va-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung Văn bản Sở
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-hoi-dong-xet-cap-chung-chi-hanh-nghe-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản Sở
Thống kê truy cập
410698

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 11

Hôm qua : 213