Hôm nay, Chủ nhật ngày 21/07/2024,

Thông tin lãnh đạo

Thông tin Lãnh đạo Sở Xây dựng Ninh Bình

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ XÂY DỰNG NINH BÌNH

A. CƠ QUAN SỞ

      Địa chỉ: Số 15 (Km số 2), Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

      - Số máy trực:             0229 3.871.638

      - Số fax:                       0229 3.873.260

      - Email:                         sxdung@ninhbinh.gov.vn

                                         

 

 

Phó Giám đốc:  Đinh Đức Hữu

  • Ngày sinh: 02/3/1980

  • Quê quán: Xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kiến trúc

  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  • Điện thoại: (0229) 3.822.345

  • Email:  huudd.xd@ninhbinh.gov.vn

Phó Giám đốc:  Lê Việt Hưng

  • Ngày sinh: 14/5/1975

  • Quê quán: Xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  • Điện thoại: (0229) 3.876.838

  • Email:  hunglv.xd@ninhbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Chu Đức Long

  • Ngày sinh: 02/6/1978

  • Quê quán: Xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Xây dựng

  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  • Email: longcd.xd@ninhbinh.gov.vn

II. VĂN PHÒNG SỞ

1. Bà: Nguyễn Thị Hạnh - Chánh Văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 02293.881.284

- Điện thoại di động:0914.592.292

- Email: hanhnt.xd@ninhbinh.gov.vn

2. Ông: Phạm Việt Hải - Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại di động: 0982.130.878

- Email: haipv.xd@ninhbinh.gov.vn

 

III. THANH TRA SỞ

1. Ông: Phạm Xuân Sinh - Chánh Thanh tra

- Điện thoại di động: 0913.292.445

- Email: sinhpx.xd@ninhbinh.gov.vn

2. Ông: Đinh Xuân Phong - Phó Chánh Thanh tra

- Điện thoại di động: 0912.052.845

- Email: phongdx.xd@ninhbinh.gov.vn

3. Ông: Bùi Văn Kiên - Phó Chánh Thanh tra

- Điện thoại di động: 0943.892.130

- Email: kienbv.xd@ninhbinh.gov.vn 

 

IV. PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐỐ THỊ

1. Ông: Triệu Văn Phú - Trưởng phòng

- Điện thoại: 02293.881.283

- Điện thoại: 0912.823.199

- Email: phutv.xd@ninhbinh.gov.vn

 

V. PHÒNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Ông: Nguyễn Hải Nhân - Trưởng phòng

- Điện thoại: 02293.876.385

- Điện thoại di động: 0904.355.078

- Email: nhannh.xd@ninhbinh.gov.vn

2. Ông: Lê Huy - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0904.810.409

- Email: huyl.xd@ninhbinh.gov.vn

3. Ông: Trịnh Thanh Ba - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại di động: 0983.504.835

- Email: batt.xd@ninhbinh.gov.vn

 

VI. PHÒNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

1. Ông: Đặng Hoàng Phương - Trưởng phòng

- Điện thoại: 02293.872.212

- Điện thoại di động: 0904.223.160

- Email: phuongdh.xd@ninhbinh.gov.vn

2. Ông: Lương Tam Châu - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại di động: 0916.677.616

- Email: chault.xd@ninhbinh.gov.vn

 

VII. PHÒNG KINH TẾ - VẬT LIỆU

1. Ông: Phạm Đình Chiến - Trưởng phòng

- Điện thoại di động: 0913.529.841

- Email: chienpd.xd@ninhbinh.gov.vn

2. Bà: Đinh Thị Diệu Thảo - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0916.888.716

- Email: thaodtd.xd@ninhbinh.gov.vn

 

VIII. PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ

1. Ông: Hoàng Hải Anh - Trưởng phòng

- Điện thoại:02293.887.464

- Điện thoại di động: 0912.034.546

- Email: anhhh.xd@ninhbinh.gov.vn

2. Ông: Trần Văn Hưng - Phó trưởng phòng

- Điện thoại di động: 0982.885.177

- Email: hungtv.xd@ninhbinh.gov.vn

 

B. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

I. VIỆN QUY HOẠCH - XÂY DỰNG NINH BÌNH

      - Địa chỉ: Số 14, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

      - Số điện thoại:            0229 3.511.686

      - Số fax:                        0229 3.884.261

1. Ông: Đinh Tuấn Trường -  Viện trưởng

- Điện thoại: 02293.884.260

- Điện thoại di động: 0985.338.338

- Email: truongdt.xd@ninhbinh.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Trung Dũng - Phó Viện trưởng

- Điện thoại: 0969.515.383

- Email: dungnt.xd@ninhbinh.gov.vn

3. Ông: Bùi Gia Dũng - Phó Viện trưởng

- Điện thoại: 0939.226.226

- Email: dungbg.xd@ninhbinh.gov.vn

4. Ông: Nguyễn Trọng Tài - TP. Tổng hợp

- Điện thoại: 0936.657.666

- Email: taint.xd@ninhbinh.gov.vn

 

II. TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG NINH BÌNH

      - Địa chỉ: Số 18, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

      - Số điện thoại:            0229 3.884.191

1 Ông: Vũ Văn Kiên - Giám đốc

- Điện thoại: 02293.579.191

- Điện thoại di động: 0912.710.718

- Email: kienvv.giamdinhchatluongxd@ninhbinh.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Phương Danh - Phó Giám đốc

- Điện thoại: 02292.219.756

- Điện thoại di động: 0915.808.578

- Email: danhnp.xd@ninhbinh.gov.vn

Thống kê truy cập
410674

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 200

Hôm qua : 261