Hôm nay, Thứ năm ngày 18/07/2024,

Thủ tục hành chính
Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)
bo-sung-sua-doi-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-trong-truong-hop-to-chuc-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-thay-doi-dia-diem-dat-phong-thi-nghiem-hoac-thay-doi-bo-sung-sua-doi-chi-tieu-thi-nghiem-tieu-chuan-thi-nghiem-trong-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) Lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp)
bo-sung-sua-doi-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-trong-truong-hop-to-chuc-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-thay-doi-dia-chi-ten-cua-to-chuc-trong-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-da-duoc-cap-Bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp) Lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin hoặc tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xin dừng thực hiện một số chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)
cap-lai-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-con-thoi-han-nhung-bi-mat-hoac-hu-hong-hoac-bi-ghi-sai-thong-tin-hoac-to-chuc-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-xin-dung-thuc-hien-mot-so-chi-tieu-trong-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin hoặc tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xin dừng thực hiện một số chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) Lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: cấp lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động)
cap-moi-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-trong-truong-hop-cap-lan-dau-hoac-giay-chung-nhan-het-han-ma-to-chuc-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-co-nhu-cau-tiep-tuc-hoat-dong-Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: cấp lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động) Lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
thu-tuc-cong-bo-hop-quy-san-pham-hang-hoa-vat-lieu-xay-dung-Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)
cho-y-kien-ve-viec-cac-cong-trinh-het-thoi-han-su-dung-nhung-co-nhu-cau-su-dung-tiep-tru-truong-hop-nha-o-rieng-le-Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh
cho-y-kien-ve-ket-qua-danh-gia-an-toan-cong-trinh-doi-voi-cong-trinh-xay-dung-nam-tren-dia-ban-tinh-Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
cap-gia-han-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
cap-gia-han-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
cap-dieu-chinh-bo-sung-noi-dung-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (bị ghi sai thông tin)
cap-lai-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-bi-ghi-sai-thong-tin-Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (bị ghi sai thông tin) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng)
cap-lai-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-do-mat-hu-hong-Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III
cap-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-lan-dau-hang-ii-hang-iii-Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân người nước ngoài
cap-chuyen-doi-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-cua-ca-nhan-nguoi-nuoc-ngoai-Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân người nước ngoài Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
cap-dieu-chinh-bo-sung-noi-dung-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (bị ghi sai thông tin)
cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-bi-ghi-sai-thong-tin-Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (bị ghi sai thông tin) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)
cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-hang-iii-truong-hop-chung-chi-mat-hu-hong-Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III
cap-dieu-chinh-hang-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-hang-ii-iii-Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III
cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-lan-dau-hang-ii-hang-iii-Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
cap-dieu-chinh-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-cho-nha-thau-nuoc-ngoai-Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
cap-giay-phep-hoat-dong-xay-dung-cho-nha-thau-nuoc-ngoai-Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
cap-lai-giay-phep-xay-dung-doi-voi-cong-trinh-cap-dac-biet-cap-i-cap-ii-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-tuyen-trong-do-thitin-nguong-ton-giao-tuong-dai-tranh-hoanh-trangtheo-giai-doan-cho-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-giai-doan-cho-cong-trinh-theo-tuyen-trong-do-thidu-an-Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
gia-han-giay-phep-xay-dung-doi-voi-cong-trinh-cap-dac-biet-cap-i-cap-ii-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-tuyen-trong-do-thitin-nguong-ton-giaotuong-dai-tranh-hoanh-trangtheo-giai-doan-cho-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-giai-doan-cho-cong-trinh-theo-tuyen-trong-do-thidu-an-Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
cap-dieu-chinh-giay-phep-xay-dung-doi-voi-cong-trinh-cap-dac-biet-cap-i-cap-ii-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-tuyen-trong-do-thitin-nguong-ton-giaotuong-dai-tranh-hoanh-trangtheo-giai-doan-cho-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-giai-doan-cho-cong-trinh-theo-tuyen-trong-do-thidu-an-Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
cap-giay-phep-di-doi-doi-voi-cong-trinh-cap-dac-biet-cap-i-cap-ii-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-tuyen-trong-do-thitin-nguong-ton-giaotuong-dai-tranh-hoanh-trangtheo-giai-doan-cho-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-giai-doan-cho-cong-trinh-theo-tuyen-trong-do-thidu-an-Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
cap-giay-phep-xay-dung-sua-chua-cai-tao-doi-voi-cong-trinh-cap-dac-biet-cap-i-cap-ii-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-tuyen-trong-do-thitin-nguong-ton-giaotuong-dai-tranh-hoanh-trangtheo-giai-doan-cho-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-giai-doan-cho-cong-trinh-theo-tuyen-trong-do-thidu-an-Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
cap-giay-phep-xay-dung-moi-doi-voi-cong-trinh-cap-dac-biet-cap-i-cap-ii-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-tuyen-trong-do-thitin-nguong-ton-giao-tuong-dai-tranh-hoanh-trangtheo-giai-doan-cho-cong-trinh-khong-theo-tuyentheo-giai-doan-cho-cong-trinh-theo-tuyen-trong-do-thidu-an-Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh
tham-dinh-thiet-ke-xay-dung-trien-khai-sau-thiet-ke-co-sothiet-ke-xay-dung-trien-khai-sau-thiet-ke-co-so-dieu-chinh-Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh
tham-dinh-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-dau-tu-xay-dungbao-cao-nghien-cuu-kha-thi-dau-tu-xay-dung-dieu-chinh-Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua
thong-bao-nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai-du-dieu-kien-duoc-ban-thue-mua-Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua Nhà ở và công sở
Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư)
thu-tuc-cong-nhan-chu-dau-tu-du-an-xay-dung-nha-o-thuoc-tham-quyen-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-trong-truong-hop-co-nhieu-nha-dau-tu-du-an-xay-dung-nha-o-thuong-mai-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-theo-phap-luat-ve-dau-tu-Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) Nhà ở và công sở
Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam
chuyen-doi-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-cua-nguoi-nuoc-ngoai-o-viet-nam-Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam
cong-nhan-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
gia-han-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp
cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-bi-ghi-sai-do-loi-cua-co-quan-cap-Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân)
cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-do-chung-chi-hanh-nghe-bi-mat-hu-hong-hoac-thay-doi-thong-tin-ca-nhan-Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân) Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
cap-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-xay-dung-thuoc-tham-quyen-cua-ubnd-cap-tinh-Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)
thu-tuc-kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-hoan-thanh-cong-trinh-doi-voi-cac-cong-trinh-tren-dia-ban-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-so-xay-dung-so-quan-ly-cong-trinh-xay-dung-chuyen-nganh-tru-cac-cong-trinh-thuoc-tham-quyen-kiem-tra-cua-hoi-dong-kiem-tra-nha-nuoc-ve-cong-tac-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung-va-co-quan-chuyen-mon-ve-xay-dung-thuoc-bo-xay-dung-bo-quan-ly-cong-trinh-xay-dung-chuyen-nganh-Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương
mien-nhiem-va-thu-hoi-the-giam-dinh-vien-tu-phap-xay-dung-o-dia-phuong-Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng
Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng
giao-tai-san-ket-cau-ha-tang-cap-nuoc-sach-cho-doanh-nghiep-dang-quan-ly-su-dung-Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng Lĩnh vực quản lý công sản
Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương
bo-nhiem-va-cap-the-giam-dinh-vien-tu-phap-xay-dung-o-dia-phuong-Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng
Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
cho-thue-thue-mua-nha-o-xa-hoi-thuoc-so-huu-nha-nuoc-Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước
cho-thue-nha-o-sinh-vien-thuoc-so-huu-nha-nuoc-Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
cho-thue-nha-o-cu-thuoc-so-huu-nha-nuoc-Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
ban-nha-o-cu-thuoc-so-huu-nha-nuoc-Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở
Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài
gia-han-thoi-han-so-huu-nha-o-tai-viet-nam-cua-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai-Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài Nhà ở và công sở
Thủ tục Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án không sử dụng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 99 của Luật PPP số 64/2020/QH14 trên phạm vi địa bàn
thu-tuc-tham-dinh-gia-ban-thue-mua-thue-nha-o-xa-hoi-duoc-dau-tu-xay-dung-theo-du-an-khong-su-dung-nguon-von-hoac-hinh-thuc-quy-dinh-tai-khoan-1-dieu-53-cua-luat-nha-o-so-652014qh13-da-duoc-sua-doi-bo-sung-tai-diem-b-khoan-6-dieu-99-cua-luat-ppp-so-642020qh14-tren-pham-vi-dia-ban-Thủ tục Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án không sử dụng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 99 của Luật PPP số 64/2020/QH14 trên phạm vi địa bàn Nhà ở và công sở
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh
thue-nha-o-cong-vu-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-ubnd-cap-tinh-Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Nhà ở và công sở
Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
thu-tuc-giai-quyet-ban-phan-dien-tich-nha-dat-su-dung-chung-doi-voi-truong-hop-quy-dinh-tai-khoan-1-dieu-71-nghi-dinh-so-992015nd-cp-Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở
Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
thu-tuc-giai-quyet-chuyen-quyen-su-dung-dat-lien-ke-nha-o-cu-thuoc-so-huu-nha-nuoc-quy-dinh-tai-khoan-2-dieu-71-nghi-dinh-so-992015nd-cp-Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở
Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
thu-tuc-giai-quyet-chuyen-quyen-su-dung-dat-doi-voi-nha-o-xay-dung-tren-dat-trong-trong-khuon-vien-nha-o-cu-thuoc-so-huu-nha-nuoc-quy-dinh-tai-khoan-3-dieu-71-nghi-dinh-so-992015nd-cp-Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Nhà ở và công sở
Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư
thu-tuc-chuyen-nhuong-toan-bo-hoac-mot-phan-du-an-bat-dong-san-do-ubnd-cap-tinh-quyet-dinh-viec-dau-tu-Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư Kinh doanh bất động sản
Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết)
cap-lai-cap-doi-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-do-het-han-hoac-gan-het-Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết) Kinh doanh bất động sản
Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
cap-moi-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
tham-dinh-do-an-do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-theo-hinh-thuc-kinh-doanh-thuoc-tham-quyen-phe-duyet-cua-ubnd-cap-tinh-Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
tham-dinh-nhiem-vu-nhiem-vu-dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-theo-hinh-thuc-kinh-doanh-thuoc-tham-quyen-phe-duyet-cua-ubnd-cap-tinh-Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Thống kê truy cập
409767

Trực tuyến : 11

Hôm nay : 249

Hôm qua : 394