Hôm nay, Chủ nhật ngày 26/05/2024,

Chuyển đổi số

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số Sở Xây dựng năm 2024

Thứ sáu, 23/02/2024

Ngày 23/02/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 442/KH-SXD thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số Sở Xây dựng năm 2024

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh

Thứ tư, 21/02/2024

Ngày 21/02/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 422/SXD-VP về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh

Sở Xây dựng tuyên truyền sử dụng ứng dụng VNeID

Thứ tư, 21/02/2024

Ngày 21/02/2024, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 424/SXD-VP về việc tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID

Triển khai thực hiện nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ

Thứ sáu, 08/07/2022

Thực hiện văn bản số 273/UBND-VP7 về triển khai thực hiện nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ, Sở Xây dựng đã triển khai đến toàn thể các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Sở Xây dựng

Thứ hai, 04/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch 1744/KH-SXD ngày 04/7/2022 để thực hiện hướng tới mục tiêu xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi số, lộ trình số hóa và thông minh hóa lĩnh vực hạ tầng đô thị thông minh theo Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 của Bộ Xây dựng

Sở Xây dựng triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tại Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06

Thứ năm, 30/06/2022

Ngày 30/6/2022, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1717/SXD-VP về việc triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 tới các phòng thuộc Sở, đơn vị thuộc Sở

Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước là gì

Thứ tư, 29/06/2022

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan trung ương và tương ứng với đó là hoạt động phát triển chính quyền số, đô thị thông minh của các cơ quan chính quyền các cấp ở địa phương.

Phân biệt số hóa và chuyển đổi số: Điểm giống và khác nhau ở đâu?

Thứ năm, 23/06/2022

Số hóa và chuyển đổi số đều liên quan tới các ứng dụng công nghệ số vào các tổ chức, doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0. Vì vậy, 2 khái niệm này khiến nhiều người nhầm lẫn về tính chất, cách thực hiện, quy trình, giá trị, lợi ích,... Bài viết này sẽ là những so sánh giúp mọi người hiểu được bản chất của từng khái niệm.

Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được giao trong 6 tháng đầu năm 2022

Thứ tư, 15/06/2022

Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được giao trong 6 tháng đầu năm 2022

Bộ Xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng

Thứ sáu, 10/06/2022

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Xây dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia…

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC

Thứ ba, 26/04/2022

Thực hiện văn bản số 26/UBND-PVHCC ngày 26/4/2022, Sở Xây dựng đã triển khai đến toàn thể các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Điều chỉnh Kế hoạch 3046/KH-SXD ngày 30/12/2020 của Sở Xây dựng về việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tại Sở Xây dựng Ninh Bình giai đoạn 2020-2025

Thứ tư, 09/02/2022

Điều chỉnh Kế hoạch 3046/KH-SXD ngày 30/12/2020 của Sở Xây dựng về việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tại Sở Xây dựng Ninh Bình giai đoạn 2020-2025

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, bí mật nhà nước, thông tin cá nhân trên không gian mạng

Thứ tư, 26/01/2022

Thực hiện công văn số 19/TBATANM-VP7, Sở Xây dựng đã triển khai đến toàn thể các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở nội dung văn bản, đặc biệt yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở khi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như facebook, zalo, viber, telegram, gmail

Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ tư, 12/01/2022

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức kí, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thứ hai, 04/01/2021

Ngày 23/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Thống kê truy cập
391126

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 243

Hôm qua : 219