Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 06/09/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Thực hiện kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ngày 06/09/2022, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch 2336/KH-SXD với các nội dung cụ thể là triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Đề án theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và và Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UNND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của Sở Xây dựng. Xây dựng nhiệm vụ cụ thể thực hiện nhiệm vụ đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Tăng cường phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công. Xác định rõ trách nhiệm của từng phòng ban, đơn vị, phối hợp thời gian thực hiện, giải quyết và những nội dung khác có liên quan đối với nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi mới chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo sát với tình hình thực tiễn và mang lại hiệu quả, chất lượng cao. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thống kê truy cập
356035

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 33

Hôm qua : 453