Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/04/2024,

Hội nghị Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Xây dựng 6 tháng đầu năm 2023

Thứ sáu, 16/06/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 15/6/2023, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2023, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch 3969/KH-SXD ngày 27/12/2022 để triển khai thực hiện đến các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để đảm bảo đáp ứng cho việc xây dựng, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng và thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, tổng thể trên cơ sở kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu một cách an toàn, linh hoạt, ổn định, hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Xây dựng đã đạt được các chỉ tiêu về chuyển đổi nhận thức, phổ cập kỹ năng số, cụ thể Sở Xây dựng tiếp tục duy trì Trang Thông tin điện tử Sở và tài khoản facebook “Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình” giúp cập nhật thông tin các hoạt động của Sở trên nền tảng mạng xã hội.

Về hạ tầng số, Sở Xây dựng đã tiếp tục duy trì các đường truyền mạng internet và mạng truyền số liệu chuyên dùng, luôn luôn đảm bảo 100% công chức được cấp máy tính và các thiết bị phụ trợ để phục vụ công việc. Sử dụng chữ ký số chuyên dùng và chữ ký số công cộng.

Về triển khai các nền tảng số, phần mềm dùng chung của tỉnh: Các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành; Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống họp không giấy tờ; Hệ thống Thư điện tử công vụ đều được Sở triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng.

Về phát triển chính quyền số: Sở Xây dựng đã cung cấp 53/53 dich vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, với 703 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ, 28 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua với tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến dạt 87,14%.

Trong 6 tháng tiếp theo, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra./.

Thống kê truy cập
375419

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 260

Hôm qua : 359