Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/04/2024,

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 31/05/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 31/05/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 1653/KH-SXD để thực hiện Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Ninh Bình.

Mục đích đề ra của Kế hoạch nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng phòng thuộc Sở trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và cơ chế thu thập cơ sở dữ liệu do Sở chủ trì.

Kế hoạch có 2 mục tiêu chính:

1. Cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở

Cung cấp thông tin hoạt động của Sở theo đúng Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

2. Cơ sở dữ liệu về Quy hoạch

Thông tin Quy hoạch chung xây dựng, Quy hoạch phân khu đô thị, Quy hoạch chuyên ngành và các dữ liệu khác theo quy định của chủ quản dữ liệu được thực hiện số hóa và GIS hóa.

Ban Lãnh đạo Sở đã giao Văn phòng Sở căn cứ quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng để thực hiện cung cấp thông tin hoạt động của Sở trên môi trường mạng đúng quy định của pháp luật. Phòng Phát triển đô thị chủ trì cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về quy hoach theo đúng lộ trình đề ra. Các phòng thuộc Sở phối hợp với Văn phòng Sở cung cấp thông tin về lĩnh vực mình quản lý lên Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng và phối hợp với phòng Phát triển đô thị cung cấp thông tin khi có đề nghị.

Thống kê truy cập
375406

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 247

Hôm qua : 359