Hôm nay, Chủ nhật ngày 21/04/2024,

Thực hiện kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2023

Thứ sáu, 26/05/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 26/5/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 1605/KH-SXD để thực hiện Kế hoạch số 80/KH-BCĐ ngày 10/5/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình với mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyển đổi số của Sở Xây dựng trong năm 2023, gắn trách nhiệm của từng công chức trong việc tổ chức triển khai thực hiện tại Sở Xây dựng. Đề ra các giải pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình.

Mục tiêu đề ra của Kế hoạch là thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã được phân công phụ trách, đồng thời tập trung tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng trong năm 2023, cụ thể là các chỉ tiêu về Dữ liệu số, Chính quyền số, Xã hội số, An toàn, an ninh mạng.

Lãnh đạo Sở đã giao các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Xây dựng cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả đối với các nhiệm vụ của đơn vị mình. Trong quá trình chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ yêu cầu phải gắn kết, đồng bộ thực hiện cùng với các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch năm về chuyển đổi số của tỉnh. Các phòng thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng mình và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp tình hình cụ thể hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Xây dựng.

Thống kê truy cập
378204

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 184

Hôm qua : 325