Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/04/2024,

Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp Dịch vụ công trực tuyến năm 2023 tại Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 31/05/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Ngày 31/5/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 1654/KH-SXD Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp Dịch vụ công trực tuyến năm 2023 tại Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình với mục đích xác định rõ trách nhiệm của từng phòng thuộc Sở trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng DVCTT tại Sở.

Kế hoạch có 2 mục tiêu chính: Nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ sử dụng DVCTT và đảm bảo an toàn thông tin trong cung cấp DVCTT,

Lãnh đạo Sở đã giao cho các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Xây dựng căn cứ quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2023) để chỉ đạo các phòng thuộc Sở tiếp tục rà soát, lựa chọn TTHC đủ điều kiện đảm bảo triển khai DVCTT toàn trình và một phần.

Các phòng thuộc Sở chịu trách nhiệm đối với việc rà soát, cung cấp DVCTT của phòng mình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, tiếp tục rà soát để đơn giản hóa các quy trình nội bộ, quy trình điện tử nhằm lược bỏ các bước trung gian để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ để đảm bảo trả kết quả cho công dân đúng hoặc sớm hạn.

Thống kê truy cập
375417

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 258

Hôm qua : 359