Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/04/2024,

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Thứ ba, 19/09/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Thực hiện văn bản số 1239/VPUBND-VP6 ngày 19/9/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, ngày 19/9/2023, Sở Xây dựng đã có văn bản số 3036/SXD-VP đề nghị các phòng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện, cụ thể:

1. Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

2. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023.

3. Giao Văn phòng Sở triển khai tuyên truyền bộ nhận diện trên Trang Thông tin điện tử Sở, trang facebook Sở Xây dựng từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023.

Thống kê truy cập
375413

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 254

Hôm qua : 359