Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/04/2024,

Thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 31/05/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 31/05/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 1650/KH-SXD để Thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình với mục đích quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm việc tiếp cận, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời; đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin.

Các nhiệm vụ được đưa vào kế hoạch gồm có: Bảng giá vật liệu xây dựng, Thông tin tổ chức có năng lực hoạt động xây dựng, Thông tin cá nhân có năng lực hoạt động xây dựng, Quy hoạch xây dựng khu chức năng, Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, Quy hoạch xây dựng khu kinh tế, Quy hoạch chung đô thị.

Lãnh đạo Sở đã giao các phòng thuộc Sở Xây dựng có hệ thống thông tin thuộc Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình cần quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm việc tiếp cận, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời; đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin.

Thống kê truy cập
375417

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 258

Hôm qua : 359