Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/04/2024,

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh

Thứ tư, 21/02/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Ngày 21/02/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 422/SXD-VP về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh, trong đó yêu cầu các phòng thuộc Sở thực hiện các nội dung chính sau:

1. Toàn thể công chức phải gương mẫu, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Xác định chủ đề thực hiện năm 2024 của Đề án 06 là năm “Hoàn thiện hạ tầng công nghệ, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số”.

2. Giao Văn phòng Sở phối hợp với các phòng thuộc Sở:

- Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm. Phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai đảm bảo thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.

- Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết các DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, đạt tỷ lệ cao hơn so với năm 2023.

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư.

Thống kê truy cập
375404

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 245

Hôm qua : 359