Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/04/2024,

Kết quả tình hình thực hiện phát triển kinh tế số, xã hội số theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh

Thứ hai, 13/11/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Xây dựng đã xây dựng Kế hoạch số 1744/KH-SXD ngày 04/7/2022 để thực hiện với mục tiêu xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi số, lộ trình số hóa và thông minh hóa lĩnh vực hạ tầng đô thị thông minh theo Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 của Bộ Xây dựng. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1247/BXD-PTĐT ngày 14/4/2022 Hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh, Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết lập phần mềm chạy thử Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS với cơ sở dữ liệu là quy hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình (https://ninhbinh.cgis.asia/). Sau khi vận hành thử nghiệm, Sở Xây dựng nhận thấy GIS là công cụ nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ đối với các cơ quan quản lý nhà nước; đáp ứng nhu cầu khai thác, chia sẻ thông tin về phát triển đô thị đối với người dân và doanh nghiệp thực hiện việc tra cứu, phản ánh thông tin, đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, xây dựng và quản lý đô thị. Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS gắn liền với quá trình chuyển đổi số của quốc gia, của tỉnh với các giải pháp công nghệ tiên tiến, có tính năng mở để tích hợp, khai thác sử dụng trên các nền tảng ứng dụng phần mềm khác nhau.

Thống kê truy cập
375408

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 249

Hôm qua : 359