Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/04/2024,

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số Sở Xây dựng năm 2024

Thứ sáu, 23/02/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2024, Ngày 23/02/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 442/KH-SXD để thực hiện.

Mục tiêu của Kế hoạch hướng đến nội dung trọng tâm là thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng cho xây dựng chính quyền số; quá trình triển khai phải đảm bảo công tác an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với các nhiệm vụ của tỉnh, xây dựng đô thị thông minh, nông thôn mới và cải cách hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công tại Sở Xây dựng.

Nội dung cụ thể có 8 nội dung, cụ thể:

1. Nhận thức số

- Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật chuyên mục tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số, Đề án 06;

- Tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia.

2. Hạ tầng số

100% công chức được trang bị máy vi tính và các thiết bị phụ trợ cần thiết khác để đáp ứng thực hiện công việc trên môi trường mạng;

3. Dữ liệu số

- Các sở, ban, ngành của tỉnh tham gia mở dữ liệu và chia sẻ, cung cấp trên Cổng dữ liệu mở của tỉnh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số;

- Dữ liệu quản lý của Sở được số hóa, chuẩn hóa; từng bước lưu trữ tập trung tại Trung tâm Dữ liệu của tỉnh và đưa vào khai thác sử dụng;

- 100% thông tin, thành phần hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Sở được số hóa và lưu trữ vào Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân để tái sử dụng.

4. Nền tảng số

Các hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của Sở được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất với các Hệ thống thông tin quốc gia.

5. Nhân lực số

Cử công chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số khi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền mở.

6. Đảm bảo an toàn thông tin mạng

100% máy tính cá nhân, thiết bị đầu cuối CNTT; mạng nội bộ (LAN) được triển khai các giải pháp bảo vệ; kết nối, giám sát đảm bảo an toàn thông tin mạng.

7. Chính quyền số

- 100% văn bản (trừ văn bản mật theo quy định) được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số theo quy định;

- 100% hồ sơ công việc được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

- 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện theo quy định được công bố áp dụng dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

- 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia;

- Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt tối thiểu 70% trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

8. Các nhiệm vụ khác

- Trang bị phần mềm diệt virus bản quyền phục vụ đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu cho các thiết bị đầu cuối tại Sở

- Nâng cấp, bổ sung chức năng Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng đáp ứng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

Lãnh đạo Sở đã giao Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số của Sở Xây dựng chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, giám sát và điều phối chung việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch; Văn phòng Sở chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; Các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số khi có đề nghị từ Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số./.

Thống kê truy cập
375400

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 241

Hôm qua : 359