Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/04/2024,

Triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 141/TB-UBND ngày 31/8/2023

Thứ sáu, 15/09/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Ngày 15/9/2023, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2944/SXD-VP triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 141/TB-UBND ngày 31/8/2023.

Thực hiện Thông báo số 141/TB-UBND ngày 31/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thông báo Kết luận Hội nghị đánh giá, phân tích kết quả DTI tỉnh Ninh Bình năm 2022 và công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022. Sở Xây dựng đã có văn bản số 2944/SXD-VP ngày 15/9/2023 đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:

- Tiếp tục rà soát, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin sẵn sàng đáp ứng cho chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6.

- Tối thiểu 50% cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến về kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cơ bản bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở. Trong đó chú trọng hình thức tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến theo các chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

- Các hệ thống thông tin, máy tính, thiết bị đầu cuối CNTT, mạng nội bộ (LAN) được triển khai các giải pháp bảo vệ, bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

- 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa; tuyên truyền để đảm bảo tối thiểu 60% hồ sơ thủ tục hành chính của Sở được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

Thống kê truy cập
375418

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 259

Hôm qua : 359