Hôm nay, Thứ bảy ngày 13/04/2024,

Sở Xây dựng tuyên truyền sử dụng ứng dụng VNeID

Thứ tư, 21/02/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Ngày 21/02/2024, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 424/SXD-VP về việc tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID. Tại văn bản này, Sở Xây dựng đã yêu cầu các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở các nội dung nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình hiểu và sử dụng có hiệu quả các tiện ích đang có trên ứng dụng VneID.

2. Đăng tải “Tài liệu hướng dẫn sử dụng các tiện ích tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 trên ứng dụng VneID” lên trang Thông tin điện tử Sở để tuyên truyền đến người dân, tổ chức được biết nhằm lan tỏa trong cộng đồng.

Kèm theo Tài liệu hướng dẫn sử dụng các tiện ích tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 trên ứng dụng VneID

Thống kê truy cập
375415

Trực tuyến : 8

Hôm nay : 256

Hôm qua : 359