Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-BCĐ ngày 24/5/2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 09/06/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-BCĐ ngày 24/5/2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình, Sở Xây dựng đã xây dựng Kế hoạch số 1485/KH-SXD ngày 09/6/2022 với mục tiêu Hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 480/KH-SXD ngày 03/03/2022 về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc các phòng chuyên môn để tiếp tục triển khai và hoàn thành chuyển đổi số; thực hiện số hóa các thủ tục hành chính theo công văn số 325/SXD-VP ngày 09/02/2022 của Sở Xây dựng về điều chỉnh Kế hoạch 3046/KH-SXD ngày 30/12/2020 của Sở Xây dựng về việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tại Sở Xây dựng Ninh Bình giai đoạn 2020-2025.

Nôi dung kế hoạch là xây dựng quy hoạch phát triển đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình theo Đề án 950 về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam (Xây dựng Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050); phát triển nền tảng cơ sở dữ liệu để quản lý về quy hoạch, kiến trúc; triển khai rà soát, công khai dữ liệu quy hoạch xây dựng đối với các đô thị dự kiến triển khai đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; ban hành hướng dẫn tổ chức thiết lập hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đô thị trên nền tảng GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh của tỉnh trong giai đoạn tới.

Sở Xây dựng đã giao cho phòng Phát triển đô thị chủ trì, phối hợp với phòng Quy hoach - Kiến trúc, Văn phòng Sở nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch trên./.

Thống kê truy cập
356039

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 37

Hôm qua : 453