Hôm nay, Thứ bảy ngày 02/03/2024,

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 106/KH-BCĐ ngày 24/5/2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 07/12/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-BCĐ ngày 24/5/2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình về Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2022, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 1485/KH-SXD ngày 09/6/2022 để triển khai thực hiện kế hoạch với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 480/KH-SXD ngày 03/03/2022 về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc các phòng chuyên môn để tiếp tục triển khai và hoàn thành chuyển đổi số; thực hiện số hóa các thủ tục hành chính theo công văn số 325/SXD-VP ngày 09/02/2022 của Sở Xây dựng về điều chỉnh Kế hoạch 3046/KH-SXD ngày 30/12/2020 của Sở Xây dựng về việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tại Sở Xây dựng Ninh Bình giai đoạn 2020-2025.

1. Về số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện số hóa kết quả các thủ tục đang được tiếp nhận tại quầy của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Sở Xây dựng tiến hành thực hiện số hóa 2.831 kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2016-2021 và đã làm việc vớiđơn vị thực hiện số hóa là Công ty Cổ phần tích hợp Hệ thống thông tin Toàn cầu GB để số hóa các TTHC và hoàn thành trong năm 2022.

2. Nhiệm vụ trọng tâm được phân công tại kế hoạch số 106/KH-BCĐ

Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng quy hoạch phát triển đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình theo Đề án 950 về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam (Xây dựng Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050). “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018. Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao thiết lập, duy trì và vận hành cơ sở dữ liệu khung cho hệ thống đô thị toàn quốc trên nền GIS - giai đoạn 1. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1247/BXD-PTĐT ngày 14/4/2022, Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết lập phần mềm chạy thử Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS với cơ sở dữ liệu là quy hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình. Sau khi vận hành thử nghiệm, Sở Xây dựng nhận thấy GIS là công cụ nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ đối với các cơ quan quản lý nhà nước; đáp ứng nhu cầu khai thác, chia sẻ thông tin về phát triển đô thị đối với người dân và doanh nghiệp thực hiện việc tra cứu, phản ánh thông tin, đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, xây dựng và quản lý đô thị. Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS gắn liền với quá trình chuyển đổi số của quốc gia, của tỉnh với các giải pháp công nghệ tiên tiến, có tính năng mở để tích hợp, khai thác sử dụng trên các nền tảng ứng dụng phần mềm khác nhau./.

Thống kê truy cập
359101

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 9

Hôm qua : 671