Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Sở Xây dựng

Thứ hai, 04/07/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch 1744/KH-SXD ngày 04/7/2022 để thực hiện hướng tới mục tiêu xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi số, lộ trình số hóa và thông minh hóa lĩnh vực hạ tầng đô thị thông minh theo Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 của Bộ Xây dựng.

Nội dung kế hoạch hướng đến xây dựng lộ trình số hoá và thông minh hóa lĩnh lực quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 2022 - 2023: Xin chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị” trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh; lập đề cương, dự toán (sau khi được chấp thuận chủ trương); trình thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán, nguồn vốn; lập kế hoạch đấu thầu, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và đăng tải kế hoạch đấu thầu (sau khi được bố trí vốn).

- Giai đoạn 2024 - 2025: Lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu (Lựa chọn tư vấn lập hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ dự thầu; tư vấn thẩm định hồ sơ hồ sơ mời thầu; phê duyệt nhà thầu trúng thầu; ký kết hợp đồng,...); phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp dữ liệu cho đơn vị tư vấn để số hóa, tích hợp dữ liệu (quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị) trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh./.

Thống kê truy cập
356033

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 31

Hôm qua : 453