Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Triển khai thực hiện nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ

Thứ sáu, 08/07/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện văn bản số 273/UBND-VP7 về triển khai thực hiện nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ, Sở Xây dựng đã triển khai đến toàn thể các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở nắm rõ nội dung liên quan của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP. Thông tin công khai qua Trang thông tin điện tử Sở là kênh cung cấp thông tin thống nhất, tập trung của Sở Xây dựng trên môi trường mạng theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ thông tin, phải bảo đảm cung cấp các thông tin như sau:

 1. Văn bản QPPL và văn bản quản lý hành chính thuộc thẩm quyền ban hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo, trong đó nêu rõ: hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về, cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản.

2. Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quy trình giải quyết công việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất, tích hợp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

3. Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

5. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của Sở Xây dựng và của đơn vị trực thuộc Sở; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức của cán bộ, công chức làm đầu mối liên hệ.

6. Báo cáo tài chính năm công khai theo quy định của Luật Kế toán; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của Luật Thống kê; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; thông tin về dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

7. Danh mục thông tin phải được công khai, trong đó nêu rõ địa chỉ, hình thức, thời điểm, thời hạn công khai đối với từng loại thông tin.

8. Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải công bố công khai.

9. Ngoài các thông tin quy định trên, Sở Xây dựng có thể cung cấp thông tin khác theo thẩm quyền. Thông tin của cơ quan nhà nước cung cấp trên môi trường mạng phải được cập nhật kịp thời sau khi có sự thay đổi./.

Thống kê truy cập
356032

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 30

Hôm qua : 453