Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021

Thứ sáu, 19/03/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 19/3/2021, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch số 517/KH-SXD về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021. Kế hoạch đặt ra các mục tiêu như sau:

1. Hạ tầng kỹ thuật

Phối hợp với UBND tỉnh và Sở Thông tin và truyền thông khi triển khai đưa các giao dịch của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh được xác thực điện tử.

2.  Phát triển dữ liệu

Phối hợp với UBND tỉnh và Sở Thông tin và truyền thông triển khai hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ

- Sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ (mail.ninhbinh.gov.vn) trong hoạt động công vụ, nghiệp vụ của cơ quan.

- 100% văn bản (trừ văn bản mật) được thực hiện, quản lý trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt từ 70% trở lên.

4. Phát triển nguồn nhân lực

- Bố trí 01 cán bộ chuyên trách, phụ trách về CNTT, chuyển đổi số tại Sở.

5. Bảo đảm an toàn thông tin mạng

- Luôn đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng, sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố xảy ra trong cơ quan Sở. Trong trường hợp xảy ra sự cố về an toàn, an ninh mạng liên hệ với Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình để hỗ trợ giải quyết.

- Tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng về bảo đảm an toàn thông tin tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

 

Thống kê truy cập
356039

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 37

Hôm qua : 453