Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, bí mật nhà nước, thông tin cá nhân trên không gian mạng

Thứ tư, 26/01/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện công văn số 19/TBATANM-VP7, Sở Xây dựng đã triển khai đến toàn thể các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở nội dung văn bản, đặc biệt yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở khi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như facebook, zalo, viber, telegram, gmail… để soạn thảo, gửi nhận văn bản, tài liệu, cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 18/10/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ  tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay.

2. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở không sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng để soạn thảo, chia sẻ dữ liệu, thông tin cá nhân; gửi nhận văn bản, tài liệu thuộc bí mật nhà nước, tài liệu nội bộ qua các dịch vụ như facebook, zalo, viber, telegram, gmail..../.

Thống kê truy cập
356035

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 33

Hôm qua : 453