Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Tham gia “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2021

Thứ ba, 27/07/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-STTTT ngày 27/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Sở và đơn vị trực thuộc. Vì vậy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đã tích cực tham gia cuộc thi trong 4 kỳ.

Cuộc thi giúp tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về bản chất, nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030./.

Thống kê truy cập
356036

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 34

Hôm qua : 453