Hôm nay, Thứ bảy ngày 02/03/2024,

Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 23/09/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số; phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội.

a) Thiết lập và phát triển các trang (tài khoản/kênh) trên các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và chuyển tải các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của của Trung ương, của tỉnh và các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

b) Biên tập, xuất bản các tài liệu, ấn phẩm, tờ rời, tờ gấp, pano, áp phích… phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh.

c) Sản xuất các nội dung tin bài, ảnh, video, clip...để đăng, phát trên các trang mạng xã hội, các kênh, nền tảng khác nhau và trên phương tiện truyền thông đại chúng.

d) Sản xuất các chương trình truyền hình, truyền thanh, phim, bài hát, phóng sự, trao đổi, đối thoại, chuyên đề chuyên sâu trên hệ thống phát thanh, truyền hình và thông tin cơ sở.

đ) Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang đưa tin và bài viết trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến.

e) Tổ chức các Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng Internet tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

g) Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng.

h) Triển khai xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; bảng điện tử công cộng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

i) Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng viết tin bài phục vụ công tác thông tin tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên, cán bộ phụ trách công tác thông tin cơ sở cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

k) Tổ chức các Hội thi sân khấu hoá, Cuộc thi báo chí viết về đề tài xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số; tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích trong công tác xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số; phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn, an ninh thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở

a) Thực hiện tuyên truyền theo từng điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc các thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng với các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy cập Internet công cộng.

b) Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và hệ thống đài truyền thanh cấp xã.

c) Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Về thời gian và tiến độ thực hiện

1. Đợt 1 (từ năm 2021 đến hết năm 2022)

- Tập trung thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động đến các cấp các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại; các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số; các Nghị quyết, Chiến lược, Quyết định, Chương trình hành động, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và các địa phương về xây dựng Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, giới thiệu thường xuyên, sâu rộng những mô hình chuyển đổi số thí điểm trên địa bàn tỉnh; các bước tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số và hiệu quả bước đầu trong xây dựng phát triển Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số ở một số lĩnh vực thuộc cấp tỉnh và những mô hình điểm ở cấp huyện và cấp xã.

2. Đợt 2 (từ năm 2023 đến hết năm 2025)

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nội dung các Nghị quyết, Chiến lược, Quyết định, Chương trình hành động, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và các địa phương về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và các văn bản, chính sách mới có liên quan.

- Tiếp tục thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các bước tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, địa phương; tuyên truyền sâu rộng các giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong công tác phát triển chính quyền điện tử; xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc thực hiện, hoàn thành các hệ thống nền tảng phát triển chính quyền điện tử; hình thành chính quyền số, hoàn thành các nền tảng cơ bản để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; nhất là tiến trình chuyển đổi số ở một số lĩnh vực: Y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa - thể thao, du lịch, giao thông vận tải, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, tài chính.

- Tập trung tuyên truyền những kết quả triển khai, thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh; những hiệu quả, lợi ích và những đổi thay từ chuyển đổi số mang lại cho chính quyền, doanh nghiệp và nhất là người dân trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong việc tham gia xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

3. Đợt 3 (từ năm 2026 đến 2030)

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nội dung các văn bản, chính sách mới về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số của Trung ương và của tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền những kết quả triển khai, thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh; kết quả công tác chuyển đổi số ở các lĩnh vực ưu tiên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững; việc thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới trong chuyển đổi số; việc đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn toàn tỉnh thông qua chuyển đổi số; hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Thống kê truy cập
359107

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 15

Hôm qua : 671