Hôm nay, Thứ bảy ngày 02/03/2024,

Điều chỉnh Kế hoạch 3046/KH-SXD ngày 30/12/2020 của Sở Xây dựng về việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tại Sở Xây dựng Ninh Bình giai đoạn 2020-2025

Thứ tư, 09/02/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện công văn số 41/UBND-VP7 ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh, ngày 09/02/2022, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 325/SXD-VP điều chỉnh Kế hoạch 3046/KH-SXD ngày 30/12/2020 của Sở Xây dựng về việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tại Sở Xây dựng Ninh Bình giai đoạn 2020-2025 như sau:

* Quý 1, năm 2022:

- Các phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện rà soát, phân loại, kiểm đếm đảm bảo thống kê 100% bản kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang được lưu trữ của đơn vị mình. Hoàn thành và gửi kết quả về Văn phòng Sở trước ngày 20/02/2022 để tổng hợp.

* Từ Quý 2 đến Quý 4, năm 2022:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện số hóa 2.831 TTHC dự kiến cần số hóa thuộc giai đoạn 2016-2021, cụ thể:

- Quý 2 năm 2022: Hoàn thành 1000 bản kết quả;

- Quý 3 năm 2022: Hoàn thành 1500 bản kết quả;

- Quý 4 năm 2022: Thực hiện hoàn thành xong

* Từ Quý 1 năm 2023 đến Quý 4 năm 2024:

Tiếp tục thực hiện số hóa bản kết quả giải quyết TTHC theo khối lượng, tiến độ, lộ trình đảm bảo 100% hoàn thành xong trong Quý 4/2024.

* Quý 1, năm 2025:

- Thực hiện rà soát, nếu còn kết quả giải quyết TTHC cần số hóa thì tiếp tục thực hiện số hóa và hoàn thành trong Quý 1/2025.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch./.

Thống kê truy cập
359098

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 6

Hôm qua : 671