Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thứ hai, 04/01/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 23/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Để thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tổ chức thi hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP; chỉ đạo việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tuân thủ theo đúng quy trình, làm rõ trách nhiệm của công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, công khai, minh bạch góp phấn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Toàn văn Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Thống kê truy cập
356035

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 33

Hôm qua : 453