Hôm nay, Thứ bảy ngày 02/03/2024,

Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được giao trong 6 tháng đầu năm 2022

Thứ tư, 15/06/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2022, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 480/KH-SXD ngày 03/3/2022 để triển khai thực hiện. Theo kế hoạch Sở Xây dựng dự kiến thực hiện số hóa 2.831 kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Sở đã xây dựng dự toán kinh phí và gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trình Sở Tài chính. Tuy nhiên hiện tại Sở chưa được cấp kinh phí để thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Xây dựng tiếp tục số hóa các kết quả thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 tiếp nhận tại Sở qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng: Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Xây dựng tiếp tục sử dụng các Hệ thống thông tin do UBND tỉnh và Bộ Xây dựng triển khai trong hoạt động của Sở. Trong thời gian báo cáo không xảy ra mối đe dọa về an toàn thông tin mạng đến hoạt động của Sở Xây dựng.

Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công: Sở Xây dựng cử 01 công chức chính thức và 02 công chức, viên chức dự phòng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC./.

Thống kê truy cập
359098

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 6

Hôm qua : 671