Hôm nay, Thứ bảy ngày 02/03/2024,

Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng

Thứ tư, 01/09/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

1. Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và DVCTT trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thì: Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Theo đó, DVCTT có 4 mức độ: DVCTT mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó; DVCTT mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; DVCTT mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; DVCTT mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

2. Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong bối cảnh cả nước nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Với việc đẩy mạnh DVCTT mức độ 3, mức độ 4, mọi người dân, tổ chức có thể giao tiếp và thực hiện giải quyết các TTHC với cơ quan nhà nước xuyên suốt 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần tại bất cứ địa điểm nào có kết nối internet. Việc xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ có thể theo dõi, giám sát tình trạng, quá trình thực hiện qua môi trường mạng. Ở mức độ 4, các tổ chức, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện các TTHC, kể cả đóng các khoản phí, lệ phí giải quyết TTHC thông qua thanh toán điện tử trên môi trường mạng, liên kết tài khoản mà không cần phải đến trực tiếp các cơ quan nhà nước. Đây là một bước tiến quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số, qua đó giúp giảm thiểu tối đa về thời gian gửi, nhận hồ sơ; chi phí đi lại, giấy tờ của cả người dân và chính quyền; giảm sự trì trệ, quan liêu của một bộ phận công chức nhà nước; tránh tệ nạn tham nhũng, cửa quyền; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của các cấp, ngành.

Đặc biệt, cùng với dịch vụ bưu chính công ích, việc đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã phát huy tính ưu việt trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo người dân, doanh nghiệp được cung cấp đầy đủ các dịch vụ công từ các cơ quan Nhà nước mà vẫn đảm bảo các nguyên tắc về khoảng cách, giãn cách xã hội.

Trong quá trình rà soát các thủ tục hành chính, Sở Xây dựng Ninh Bình đã trình UBND tỉnh Ninh Bình công bố 44 TTHC mức độ 4, 01 TTHC mức độ 3 (chiếm 85,2% TTHC do Sở giải quyết). Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, Sở Xây dựng khuyến khích các tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Thống kê truy cập
359105

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 13

Hôm qua : 671