Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Sở Xây dựng Ninh Bình

Thứ năm, 29/07/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 29/7/2021, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch số 1900/KH-SXD triển khai thực hiện với mục tiêu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Làm căn cứ, cơ sở để triển khai thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số tại Sở Xây dựng, cụ thể:

* Đến năm 2025

- 90% hồ sơ công việc tại Sở được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

- Rà soát 100% dịch vụ công đáp ứng yêu cầu cung cấp trực tuyến mức độ 4 được thực hiện cung cấp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt ít nhất 50%;

- 100% văn bản (trừ văn bản mật theo quy định) trao đổi giữa Sở Xây dựng và các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số theo quy định;

* Đến năm 2030

- 100% hồ sơ công việc tại Sở được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt ít nhất 80%;

- Phối hợp với cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin thực hiện số hóa, lưu trữ dữ liệu quản lý của Sở tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính khi có quyết định công bố của Bộ Xây dựng. Nghiên cứu hồ sơ thủ tục áp dụng theo mức độ phù hợp để cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 và xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử để giải quyết thủ tục hành chính./.

 

Thống kê truy cập
356033

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 31

Hôm qua : 453