Hôm nay, Thứ bảy ngày 02/03/2024,

Thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Thứ tư, 29/03/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Văn bản số 175/UBND-VP4 ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh, căn cứ Công văn số 890/BXD-VP ngày 13/03/2023 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và đồng thời để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức luôn được thông suốt, liên tục, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 918/TB-SXD ngày 29/3/2023 thông báo tới các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các Dịch vụ công tại Sở về thủ tục hành chính thay đổi thành phần, mẫu đơn do liên quan đến cư trú gồm có 15 thủ tục hành chính thuộc 03 lĩnh vực: Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc; Lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Lĩnh vực Nhà ở.

Toàn văn thông báo [Chi tiết]

Thống kê truy cập
359110

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 18

Hôm qua : 671