Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện kế hoạch thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tại Sở Xây dựng

Thứ năm, 29/04/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 29/4/2021, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện kế hoạch thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tại Sở Xây dựng. Dự Hội nghị có đồng chí Cao Trường Sơn, Giám đốc Sở, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, Chuyển đổi số tại Sở Xây dựng Ninh Bình (Sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); Các đồng chí thuộc Ban Chỉ đạo, đồng chí chuyên viên Sở thuộc Thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình; cán bộ CNTT Sở Xây dựng; các đồng chí cán bộ phụ trách chuyển đổi số thuộc các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng. Sau khi nghe báo cáo của các phòng chuyên môn về việc kiểm đếm số lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang được quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy cần số hóa, đồng chí Giám đốc Sở kết luận như sau:

 Các phòng chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 3046/KH-SXD ngày 30/12/2020 của Sở Xây dựng về việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Sau đây gọi tắt là TTHC) còn hiệu lực tại Sở Xây dựng Ninh Bình giai đoạn 2020-2025, cụ thể:

1. Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử, Chuyển đổi số Sở Xây dựng

Ban Chỉ đạo chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục triển khai rà soát các kết quả giải quyết TTHC phát sinh trong giai đoạn 2016-2020, đảm bảo chất lượng, thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng thông tin có hiệu quả.

2. Văn phòng Sở

 Văn phòng Sở làm đầu mối liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình số hóa TTHC. Báo cáo lại Ban Chỉ đạo nếu có các vấn đề phát sinh trong quá trình số hóa.

3. Các phòng chuyên môn

Phối hợp với Văn phòng Sở trong việc rà soát các kết quả TTHC, chủ động triển khai, tiến hành số hóa các TTHC đúng nội dung, đúng tiến độ. Tiếp tục thực hiện tốt việc số hóa các kết quả TTHC đang được tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Văn phòng Sở./.

Thống kê truy cập
356032

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 30

Hôm qua : 453