Hôm nay, Thứ sáu ngày 01/03/2024,

Triển khai chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận Hội nghị đánh giá kết quả công tác phát triển Chính quyền số, chuyến đối số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình những tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

Thứ năm, 18/08/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 108/TB-VPUBND ngày 18/8/2022, Sở Xây dựng đã triển khai đến các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

- Tạo lập, phát triển dữ liệu; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, chuẩn hóa quy trình, dữ liệu về TTHC, số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực; tăng cường ký số, gửi/nhận hồ sơ văn bản điện tử; đấy mạnh triến khai thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tiếp tục duy trì chế độ thông tin báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; gửi các dữ liệu có liên quan do UBND tỉnh yêu cầu về Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Ninh Bình (IOC); thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin; sử dụng triệt đế hộp thư điện tử công vụ của tỉnh đã được cấp trong hoạt động công vụ.

- Triến khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự án tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngàỵ 22/2/2022, Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh và các Ke hoạch, văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đánh giá kết quả thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao chủ trì, đề xuất UBND tỉnh xem xét đưa ra khỏi kế hoạch những nhiệm vụ, dự án chưa thật sự cần thiết, không hiệu quả hoặc không đảm bảo tiến độ./.

Thống kê truy cập
359088

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 667

Hôm qua : 389