Hôm nay, Thứ bảy ngày 02/03/2024,

Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, Chuyển đổi số tại Sở Xây dựng Ninh Bình

Thứ ba, 21/12/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 4 điểm ( 1 đánh giá )

Thực hiện Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 về việc Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình, ngày 21/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 3561/QĐ-SXD về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, Chuyển đổi số tại Sở Xây dựng Ninh Bình. Ban Chỉ đạo gồm Giám đốc Sở là trưởng ban, Phó Giám đốc Sở là Phó Trưởng ban, thành viên là các trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở.

Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan Sở. Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử và đảm bảo an toàn, an ninh mạng; tạo thuận lợi cho việc triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Ninh Bình.

Thống kê truy cập
359102

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 10

Hôm qua : 671