Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 04/2019

Thứ hai, 01/04/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Đúng 7h30 phút sáng 01/4/2019, cơ quan Sở Xây dựng đã tiến hành sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

 Dự buổi sinh hoạt có toàn thể Ban lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Xây dựng.  

Ngay sau nghi thức chào cờ trang trọng, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được nghe “Bản di chúc của Bác Hồ".

Bản Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ là di sản vô giá cho hôm nay và muôn đời sau, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mãi khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, với những tư tưởng cơ bản, thể hiện cốt cách, tâm hồn cao đẹp và đạo đức cách mạng trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc của Người còn là văn kiện lý luận quan trọng của Đảng, là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; là hành trang vững chắc để toàn dân tộc đoàn kết, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” và "ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành", như mong muốn cháy bỏng của Bác lúc sinh thời.

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có giá trị thực tiễn nóng hổi  nhắc nhở mỗi chúng ta nhất là đối với các cấp tổ chức Đảng, mỗi đảng viên. Trong tình hình mới khi Đảng ta đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay. Bản thân tôi nhận thấy, mình cần phải nỗ lực hơn nữa trong học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức -  Phải luôn phấn đấu cho lời nói phải đi đôi với việc làm, tránh nói nhiều làm ít, nói mà không làm, nói một đằng, làm một nẻo, phải phấn đấu góp phần nhỏ của mình để làm sao cho xã hội ta không còn những kẻ đạo đức giả, và càng không cho phép những kẻ đạo đức giả đi dạy dỗ người khác về đạo đức. Về việc nêu gương, phải tự đặt ra cho mình một nguyên tắc rất cơ bản là phải nêu gương về đạo đức như tôi đã  thấy ở Chủ tịch Hồ Chí Minh - một tấm gương đạo đức trong sáng tuyệt vời.        

+ Xây đi đôi với chống. Muốn xây dựng đạo đức cùng với việc rèn luyện, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, nhất thiết phải chống những biểu hiện sai trái xấu xa, trái với những yêu cầu của đạo đức mới. Do đó  bản thân tôi phải kiên quyết tránh xa các tệ nạn, những tiêu cực, những sự thái hóa biến chất...đang diễn ra hàng ngày trong một bộ phận cán bộ đảng viên công chức hiện nay.

   Là một cán bộ, Đảng viên, tôi nghĩ rằng rèn luyện theo tấm gương đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh cô đọng  bằng các tiêu chí sau đây:

- Yêu nước, đoàn kết

- Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư

-Tích cực hội nhập và hội nhập với kết quả thiết thực.

- Đấu tranh với chính mình.

- Học phải đi đôi với hành.

- Cần học tập thường xuyên, lâu dài.

- Dũng cảm tự phê bình và phê bình.

- Luôn phải tự soi lại chính mình.

- Dân chủ và kỷ luật

Học tập gương đạo đức của Người trước hết cần đấu tranh với chính mình trước những cám dỗ của cuộc sống thường nhật, của những ham muốn bẩm sinh của con người. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chiến thắng chủ nghĩa cá nhân là rất khó khăn, nhưng nếu thấm nhuần đạo đức của Bác Hồ thì chúng ta sẽ dần dần khắc phục và chiến thắng. Cùng với tập thể, với đồng chí, đồng nghiệp, với quần chúng, thông qua sinh hoạt, học tập, phê bình và tự phê bình, chúng ta phải thẳng thắn chân tình, trên tinh thần xây dựng tập thể, không vì lợi ích riêng của bản thân mình mà ảnh hưởng tới toàn bộ tập thể. Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" mỗi chúng ta phải có một chương trình hành động cụ thể, gắn học những lời Bác dạy, với sửa chữa, tu dưỡng phẩm chất, hành động hằng ngày. Mỗi cán bộ, đảng viên, người giữ những chức vụ quan trọng càng cần phải thực hiện nghiêm túc hơn, chuyển biến rõ rệt hơn và thực sự là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, phát động học tập và làm theo Di chúc của Người, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và toàn dân, toàn quân tìm về bên Bác, thêm thấm nhuần những lời dạy của Người, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Mỗi tập thể, cá nhân hãy soi mình vào những yêu cầu, kỳ vọng, định hướng của Người để phấn đấu, rèn luyện nghiêm túc hơn, cố gắng đóng góp nhiều hơn cho đất nước; đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, Sở Xây dựng đã biểu dương 01 cá nhân được các cơ quan, đơn vị đánh giá, bình xét, suy tôn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./

Thống kê truy cập
356035

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 33

Hôm qua : 453