Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”

Thứ ba, 15/08/2017
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 11/8/2017, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” với thành phần là toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở Xây dựng. Đến dự có đồng chí Trương Cộng Hòa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh Ninh Bình tham dự và quán triệt các Nghị quyết.

 

Đồng chí Trương Cộng Hòa quán triệt các Nghị quyết

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 05/7/2017 của Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 07-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận số 03-KL/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, buổi Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết được tổ chức để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết; từ đó, xác định trách nhiệm cụ thể, tự giác và gương mẫu triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Hội nghị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Cán bộ đảng viên tham gia học tập chuyên đề với tinh thần trách nhiệm cao.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập
357956

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 299

Hôm qua : 397