Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 11/2019

Thứ hai, 04/11/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 04/11/2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã có mặt đông đủ tại hội trường để tham gia buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Sau nghi thức chào cờ, đồng chí Nguyễn Hải Nhân – Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật đã trình bày câu chuyện “Bác Hồ với trẻ em và ngành Giáo dục”.

Trong cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những thời điểm trực tiếp là nhà giáo. Từ tháng 9 năm 1910 đến trước tháng 2 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành dạy học ở Trường Dục Thanh, Phan Thiết. Sau khi đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trong những năm 1925 - 1927, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), trực tiếp mở các lớp huấn luyện chính trị cho thanh niên, thiếu niên Việt Nam yêu nước, trực tiếp lãnh đạo và là giảng viên chính của các khóa học. Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức, tinh thần tự học và sự sáng tạo để mọi người học tập và noi theo. Năm 1941, sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Người luôn chăm lo việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho cách mạng; tổ chức và chỉ đạo từng bước xây dựng nền giáo dục cách mạng, nhằm thực hiện công cuộc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.

 Công cuộc đổi mới đất nước đang đặt ra nhiều yêu cầu cần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất nhà giáo. Có được những thế hệ giảng viên tốt là điều khẳng định chắc chắn nhất sự đi lên của tri thức, trình độ phát triển giáo dục của dân tộc và góp phần quan trọng cho thắng lợi của công cuộc hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

 

Tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, Sở Xây dựng đã biểu dương 03 cá nhân được các cơ quan, đơn vị đánh giá, bình xét, suy tôn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Thống kê truy cập
357894

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 237

Hôm qua : 397