Hôm nay, Chủ nhật ngày 23/06/2024,

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Thứ sáu, 03/05/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/ĐUK, ngày 14/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Quyết định số 05-QĐ/BTCCT ngày 22/4/2024 của Ban Tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng ủy Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 405-CV/ĐU ngày 03/5/2024 để triển khai đến các Chi bộ trực thuộc, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động:

1. Nội dung: Tìm hiểu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2 Tài liệu: Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

3. Hình thức thi

- Thi trắc nghiệm trực tuyến tại Banner Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, địa chỉ: https://dangbokhoininhbinh.vn/

- Thi theo tuần, mỗi tuần có 05 câu hỏi thi chính và 01 câu hỏi phụ (dự đoán số người trả lời đúng 05 câu hỏi trắc nghiệm). Mỗi câu hỏi có 04 đáp án, người dự thi lựa chọn 01 đáp án đúng.

4. Thời gian thi

- Thời gian thi được tiến hành trong 8 tuần, bắt đầu từ 10h00 ngày 06/5/2024, kết thúc vào 09h00 ngày 01/7/2024.

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00 ngày thứ hai và kết thúc vào 09h00 ngày thứ hai của tuần kế tiếp.

Thống kê truy cập
401325

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 130

Hôm qua : 219