Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Thứ tư, 10/01/2018
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 28/9/2016, tổ chức sinh hoạt chính trị dưới hình thức chào cờ đầu tuần nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Hoạt động này góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, cập nhật cung cấp thông tin kịp thời về nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đẩy mạnh thực hiện "Nếp sống văn hóa công sở"...

Sáng nay, 7h30 ngày 08/01/2018 tại trục sở Sở Xây dựng, Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở đã tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Trong buổi sinh hoạt, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ kể câu chuyện “Bác Hồ về thăm làng Bưởi ngày bầu cử đầu tiên” được trích trong cuốn “Cuốn học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ”; câu chuyện kể với nội dung xúc động, ý nghĩa về trách nhiệm lớn lao đối với đất nước, sự quan tâm sâu sắc, tình cảm yêu thương chân thành, luôn chia sẻ với khó khăn, vất vả với nhân dân của Bác. Dù ở cương vị nào, ứng cử viên hay cử tri, Người đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quyền và nghĩa vụ của công dân. Trong suốt thời gian hoạt động với tư cách là đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng, xứng đáng là người đại biểu ưu tú nhất của nhân dân, thay mặt nhân dân đứng ra gánh vác việc nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào. Suốt đời, Người luôn luôn nhắc nhở và thực hiện sâu sắc câu nói “Vì lợi nước, quên lợi nhà. Vì lợi chung, quên lợi riêng”.

Qua câu chuyện kể giúp mỗi cán bộ, công chức hiểu và thấm nhuần thêm về bài học phải luôn luôn nghĩ cho dân, cho nước, đặt lợi ích của dân, của nước lên trên lợi ích của bản thân; gương mẫu thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan; thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân; đoàn kết, thương yêu, quan tâm, gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chủ đề năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đó là: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

 

 

 

Thống kê truy cập
356035

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 33

Hôm qua : 453