Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/02/2024,

Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ năm, 09/12/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình tổ chức các điểm cầu tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sáng ngày 09/12/2021, tại hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị tổ chức. Hội nghị được kết nối với điểm cầu ở các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Hội nghị tại Chi bộ Cơ quan văn phòng Sở

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng đã nghiêm túc tham dự và  tiếp thu được những nội dung cơ bản, quan trọng của Hội nghị.

Hội nghị tại Chi bộ Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình

Hội nghị tại Chi bộ Viện Quy hoạch xây dựng Ninh Bình

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21/KL-TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa";

Kế hoạch số 03/KH-TW ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21/KL-TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Quy định số 37/QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị cũng được nghe các tham luận của các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, làm rõ căn cứ lý luận, thực tiễn cũng như yêu cầu mới đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tổng Bí thư khẳng định: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta và công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thống kê truy cập
356039

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 37

Hôm qua : 453