Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 8 năm 2020

Thứ hai, 03/08/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 03/8/2020, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã có mặt đông đủ tại hội trường để tham gia buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Ngay sau nghi thức chào cờ trang trọng, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được nghe câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhan đề “Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội”.

Tháng 8 là khoảng thời gian mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lập thành tích kỷ niệm 75 năm cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang, mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo. Cách mạng Tháng Tám đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu, trước hết là có một Đảng tiên phong, thật sự cách mạng, tiếp thu và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, có phương pháp, hình thức đấu tranh phù hợp. Đó còn là bài học về dự đoán chính xác, nắm bắt, chớp thời cơ cách mạng, đề ra những quyết định chính xác, kịp thời; là bài học về xác định lực lượng cách mạng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần quật khởi của nhân dân.

Thông qua câu chuyện chúng ta nhớ những lời dạy của người, mọi chính sách của Đảng và Nhà nước luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nêu gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt phải cần, kiệm, liên chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm; đặc biệt là luôn đoàn kết, đồng sức, đồng lòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dịp buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, Sở Xây dựng đã biểu dương 04 cá nhân được các cơ quan, đơn vị đánh giá, bình xét, suy tôn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thống kê truy cập
357908

Trực tuyến : 13

Hôm nay : 251

Hôm qua : 397