Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Học tập và triển khai chuyên đề năm 2019 tại Sở Xây dựng Ninh Bình

Thứ bảy, 15/12/2018
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 14/12/2018, tại Sở Xây dựng Ninh Bình đã tổ chức Học tập và triển khai chuyên đề năm 2019 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Ninh Bình.

Chuyên đề năm 2019 được giới thiệu bởi PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, với 2 nội dung chính:

1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

2. Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện nội dung này trong giai đoạn hiện nay.

Tham gia học tập có toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng. Qua học tập chuyên đề, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong trường về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy, nâng cao một bước chất lượng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố và tăng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong toàn Sở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập
357949

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 292

Hôm qua : 397