Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 10 năm 2020

Thứ hai, 05/10/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

7h00 ngày 05/10/2020, Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại hội trường Sở Xây dựng.

Sau nghi thức chào cờ, đồng chí Phạm Văn Hải trình bày câu chuyện “Cán bộ nữ phải học tập nâng cao trình độ”.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, Người cho rằng cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém và luôn luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải thường xuyên coi trọng công tác huấn luyện cán bộ, trong đó có công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ.

Người coi công tác cán bộ nữ là một bộ phận không thể thiếu trong cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ, cuộc cách mạng đưa quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ và “Đó là một cuộc cách mạng khá to và khó... vì không thể dùng vũ lực để đấu tranh... vũ lực của cuộc cách mạng này là sự tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp luật. Phải cách mạng từng người, từng gia đình, đến toàn dân”.

Người chỉ ra rằng: “Nói phụ nữ là nói phần nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội một nửa”. Bởi vậy, sinh thời, Bác rất quan tâm đến công cuộc giải phóng phụ nữ, nhằm đưa lại quyền bình đẳng thực sự cho nữ giới, Bác cho rằng giải phóng phụ nữ đồng thời phải tiêu diệt tư tưởng phong kiến, tư tưởng tư sản trong nam giới. Người khuyên phụ nữ không nên ngồi chờ chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải phóng cho mình mà tự mình phải tự cường đấu tranh.

Ngay từ những năm 20 của thế kỷ trước, trong khi đang hoạt động cách mạng ở nước ngoài, tại các lớp tập huấn chính trị cho cán bộ Hội Việt Nam thanh niên cách mạng, Người đã chỉ ra rằng: “Muốn thế giới thành công, thì phải vận động đàn bà, con gái công nông các nước... An Nam cách mệnh cũng phải có nữ giới tham gia mới thành công”. Chính vì vậy, Bác đã tích cực tham gia vào các họat động của các tổ chức quốc tế, trong đó, Người tham  dự Đại hội quốc tế phụ nữ. Tại Đại hội này, Bác có điều kiện để tìm hiểu phong trào phụ nữ Liên Xô, qua đó học hỏi kinh nghiệm để xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ của Việt Nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Được sự quan tâm, chỉ đạo, dìu dắt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhiều chị em phụ nữ các thế hệ đã sớm giác ngộ cách mạng, cố gắng học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên, thực sự đi vào phong trào đấu tranh, góp phần đáng kể vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong đó nhiều chị em trở thành cán bộ nòng cốt, cán bộ quản lý, lãnh đạo ở các tổ chức, cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tại Sở Xây dựng Ninh Bình, cán bộ nữ cũng luôn được các cấp ủy, Ban lãnh đạo quan tâm, cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị và được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý để phát huy năng lực công tác của bản thân.

Tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, Sở Xây dựng đã biểu dương 03 cá nhân được các cơ quan, đơn vị đánh giá, bình xét, suy tôn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thống kê truy cập
357965

Trực tuyến : 7

Hôm nay : 308

Hôm qua : 397