Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 12/2019

Thứ hai, 02/12/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 02/12/2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã có mặt đông đủ tại hội trường để tham gia buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Sau nghi thức chào cờ, đồng chí Đinh Xuân Phong – Phó Chánh Thanh tra đã trình bày câu chuyện “Bác Hồ với bộ đội ở Đền Hùng”

Lời căn dặn của Bác không chỉ nói với Đại đoàn quân Tiên Phong mà còn nói với toàn quân, toàn dân ta; với mọi thế hệ; không chỉ nói với thế hệ ngày ấy mà còn nói với thế hệ hôm nay và cả với các thế hệ mai sau như một mệnh lệnh vang vọng ngàn năm, trường tồn cùng với đất nước, với dân tộc Việt Nam. Không chỉ mang giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống, mà lời nói ấy còn có nội hàm là một quy luật của lịch sử dân tộc Việt Nam đã được Bác đã khái quát cả mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, rút ra quy luật tồn tại và phát triển muôn đời của đất nước và con người Việt Nam đó là: “Dựng nước phải đi đôi với giữ nước”, đã trở thành sức mạnh tinh thần giúp quân dân ta vượt bao gian khổ, hy sinh, làm theo lời Bác" đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, non sông thu về một mối, đất nước được độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc. Hơn lúc nào hết, thực hiện lời Bác dạy, nhân dân ta đang tích cực lao động sản xuất xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững bước đi lên CNXH vì mục tiêu " Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!".

Học tập lời dạy của Người, Sở Xây dựng luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu ''diễn biến hòa bình'' của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của cơ quan. Những năm qua, cấp ủy đã quan tâm tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nhất là giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và cán bộ trong cơ quan về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, Sở Xây dựng đã biểu dương 03 cá nhân được các cơ quan, đơn vị đánh giá, bình xét, suy tôn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Thống kê truy cập
357955

Trực tuyến : 9

Hôm nay : 298

Hôm qua : 397