Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Thực hiện tiêu chí Quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019

Thứ năm, 19/12/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

 Thực hiện tiêu chí Quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; từ đầu năm các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dụng và hoàn chỉnh tiêu chi Quy hoạch trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã và tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Hình ảnh: Phát triển sản phẩm nông nghiệp

1. Kết quả các xã xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 như sau:

- Xã nông thôn mới

+ Huyện Yên Mô: 03 xã (Yên Mỹ, Khánh Dương, Khánh Thượng );

+ Huyện Kim Sơn: 01 xã (Kim Định),

+ Huyện Gia Viễn: 04 xã (Gia Minh, Liên Sơn, Gia Thắng, Gia Phương)

+ Huyện Nho Quan: 02 xã (Lạc Vân, Văn Phương).

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu:

+ Xã Yên Từ huyện Yên Mô;

+ Xã Khánh Thiện huyện Yên Khánh

+ Xã Gia Vân huyện Gia Viễn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

 

Hình ảnh: Mô hình nông nghiệp công nghệ cao

2. Công tác xây dựng huyện nông thôn mới

Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hàn Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; nhiệm vụ quy hoạch làm căn cứ lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn.

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn được phê duyệt đảm bảo tiêu chí xây dựng vùng huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết đinh số 558/QĐ-TTg 05/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

 

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357980

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 323

Hôm qua : 397