Hôm nay, Chủ nhật ngày 03/03/2024,

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương rà soát, lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 26/07/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

1. Sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Sau đây gọi tắt là Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014 với tiêu chí của đô thị loại I; phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư; xã Gia Sinh thuộc huyện Gia Viễn; xã Mai Sơn thuộc huyện Yên Mô; xã Khánh Hòa và xã Khánh Phú thuộc huyện Yên Khánh; một phần ranh giới hành chính xã Yên Sơn và phường Tân Bình thuộc thị xã Tam Điệp, xã Sơn Lai và xã Sơn Hà thuộc huyện Nho Quan.

 

Hình:  Sơ đồ mô hình phát triển đô thị Ninh Bình

Không gian đô thị Ninh Bình được phân thành bốn phân vùng phát triển: Khu vực đô thị trung tâm (gồm: Khu đô thị hiện hữu; khu đô thị mở rộng về phía Nam; khu đô thị mở rộng về phía Bắc); Khu vực Bái Đính (gồm: Khu đô thị Bái Đính; khu nông thôn Bái Đính); Quần thể danh thắng Tràng An (gồm: Cố đô Hoa Lư; khu du lịch Tràng An - Tam Cốc - Bích Động; rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư); Vùng nông thôn (gồm: Trung tâm Ninh Hải - Ninh Thắng; trung tâm Ninh Vân; trung tâm Mai Sơn; khu nông thôn). Trên cơ sở Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cơ quan thực việc việc lập quy hoạch phân khu các khu vực đô thị và các quy hoạch chi tiết để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trong giai đoạn vừa qua, trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xuất hiện nhiều yếu tố mới tác động ảnh hưởng đến định hướng phát triển chung của đô thị và cơ cấu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật khung đô thị; cụ thể:

- Tại Thông báo số 265/TB-VPCP ngày 30/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình; Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh Ninh Bình rà soát, lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An. Phạm vi Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An nằm phần lớn trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình, nên việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An sẽ gắn liều với điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình.
- Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập với các chỉ tiêu, tiêu chí đô thị loại I; dự kiến giai đoạn đến năm 2025 sẽ thành lập đô thị mới và lập đề án nâng cấp đô thị loại I vào giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí về đô thị ban hành theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị và Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành có nhiều nội dung thay đổi so với các chỉ tiêu, tiêu trí trước đây. Ngoài ra, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về quy chuẩn quy hoạch đô thị đã được điều chỉnh thay thế so với thời điểm lập quy hoạch chung đô thị Ninh Bình (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng số QCVN 01:2019/BXD thay thế Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008 về Quy hoạch xây dựng). Do đó, để chuẩn bị các điều kiện cho việc thành lập, nâng cấp đô thị Ninh Bình, thì cần phải rà soát điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu phát triển đô thị trước mắt và lâu dài.

Hình:  Sơ đồ nguyên tắc định hướng phát triển đô thị

- Một số dự án cơ sở hạ tầng cấp quốc gia, liên vùng đi qua phạm vi lập đô thị Ninh Bình được xác định cụ thể về hướng tuyến và triển khai thực hiện dự án (đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn qua địa phận đô thị Ninh Bình; đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Hải Phòng - Quảng Ninh; Hướng tuyến đường sắt tốc độ cao và vị trí ga đường sắt; tuyến Quốc lộ QL38 được điều chỉnh hướng tuyến,...) nên cần rà soát điều chỉnh lại hệ thống kết nối hạ tầng.

- Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch: Hiện nay, tỉnh Ninh Bình đang triển khai lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phương án phát triển tỉnh (phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn; phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội,..) trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá định hướng quy hoạch chung đô thị được phê duyệt. Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình được xác định là vai trò trọng tâm, động lực cho phát triển tỉnh Ninh Bình; do đó, việc lập rà soát điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ làm cơ sở thuận lợi cho việc lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình.

2. Kết quả rà soát quy hoạch Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đến thời điểm hiện tại (từ năm 2014 đến năm 2021), quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đã đến thời gian thực hiện rà soát định kỳ; UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức rà soát quy hoạch chung đô thị Ninh Bình và nhận thấy một số vấn đề cần được nghiên cứu rà soát điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu thực tiễn trong phát triển đô thị. UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cụ thể như sau:

a) Quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng Tràng An đang được rà soát, lập điều chỉnh; việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Bình gắn liền với điều chỉnh quy hoạch chung quần thể danh thắng Tràng An.

b) Về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Áp dụng các chỉ tiêu, tiêu chí theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành căn cứ đề xuất nâng cấp đô thị Ninh Bình thành đô thị loại I vào giai đoạn tiếp theo.

c) Điều chỉnh tính chất sử dụng đất các khu chức năng và định hướng phát triển không gian, cảnh quan đô thị. Điều chỉnh, bổ sung tính chất sử dụng đất một số khu vực, khu chức năng để tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

c) Hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- Cập nhật khớp nối các dự án, quy hoạch hạ tầng mang tính quốc gia và liên tỉnh.

- Điều chỉnh một số định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội: Định hướng quy hoạch sân bay ở khu vực phân khu Bái Đính (xã Sơn Lai và xã Quỳnh Lưu); vị trí Trạm xử lý nước thải tại khu vực tiếp giáp quy hoạch hồ điều hòa; đề xuất các hướng tuyến đường điện cao thế đã và đang triển khai qua địa bàn đô thị Ninh Bình; Xác định lộ trình cụ thể cho việc di dời trạm Trạm biến áp 220 kV Ninh Bình tại phường Ninh Khánh

Căn cứ vào kết quả rà soát quy hoạch Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu trên; quy định về Điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị tại Điều 47 và Khoản 1, Điều 49 về các loại điều chỉnh quy hoạch đô thị của Luật Quy hoạch đô thị, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Văn bản báo cáo Bộ Xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương để UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý theo hướng hiện đại, bền vững, đảm bảo tính kế thừa và phù hợp với các định hướng theo các quy hoạch tỉnh, quy hoạch kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình; nâng cao chất lượng môi trường sống, cơ sở hạ tầng và cảnh quan đô thị; đảm bảo tính kế thừa và phát huy các yếu tố mới; đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đô thị Ninh Bình, thực hiện các nhiệm vụ chiến lước của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn tiếp theo.

Ngày 20/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 990/TTg-CN chấp thuận cho phép UBND tỉnh Ninh Bình lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

[Nội dung kèm theo]

 

Bài viết khác

Thống kê truy cập
359474

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 139

Hôm qua : 243