Hôm nay, Chủ nhật ngày 21/07/2024,

Công tác quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Thứ bảy, 25/12/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 1 điểm ( 1 đánh giá )

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID- 19 song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, tổ chức đoàn thể các cấp, sự tham gia tích cực chủ động của các tổ chức và nhân dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình năm qua tiếp tục được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả. Nông thôn khởi sắc, nông nghiệp phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

Trong năm, toàn tỉnh có thêm huyện Yên Mô được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020; huyện Nho Quan và thành phố Ninh Bình đủ điều kiện xét công nhận huyện đạt chuẩn và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có thêm 11 xã được xét công nhận đạt chuẩn NTM, 17 xã được xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (vượt 2 xã so với kế hoạch), 2 xã được xét công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 238 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu

Trong năm 2021, Sở Xây dựng đã có những đóng góp không nhỏ vào kết quả chung xây dựng nông thôn năm 2021. Thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2020, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở xây dựng kế hoạch triển khai, bố trí cán bộ phụ trách các tiêu chí về Quy hoạch, tiêu chí nhà ở và các công tác chuyên môn chủ động hướng dẫn các huyện, các xã thực hiện các tiêu chí nông thôn; trong đó kết quả hướng dẫn, thẩm định các tiêu chí của các xã  như sau:

- Về hướng dẫn và thẩm tra tiêu chí số 1, số 9 và số 17.8 đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, Sở Xây dựng đã hướng dẫn, thẩm định và có văn bản xác nhận tiêu chí cho các xã:

+ Tiêu chí nông thôn mới: Các xã Kỳ Phú, Phú Long, Quảng Lạc, Thượng Hòa, Thạch Bình, huyện Nho Quan; các xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình; các xã Hồi Ninh, Kim Hải, huyện Kim Sơn.

+ Tiêu chí nông thôn mới nâng cao: Các xã Ninh Hải, Ninh Thắng, huyện Hoa Lư; các xã Gia Lập, Gia Xuân, huyện Gia Viễn; xã Gia Thủy, huyện Nho Quan; các xã Khánh Nhạc, Khánh Cường, Khánh Trung, Khánh Cư huyện Yên Khánh; các xã Yên Lâm, Yên Thắng, huyện Yên Mô.

- Về hướng dẫn UBND huyện Yên Mô đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới: Sở Xây dựng đã hướng dẫn, có văn bản đánh giá thực hiện quy hoạch để huyện Yên Mô đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

- Về hướng dẫn UBND huyện Kim Sơn, UBND huyện Nho Quan đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới: Sở Xây dựng đã hướng dẫn UBND huyện Kim Sơn, UBND huyện Nho Quan thực hiện tiêu chí quy hoạch đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới. Cụ thể:

+ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 và hiện tại đồ án quy hoạch đang trong quá trình xin ý kiến các Sở, ban, ngành dự kiến quý I/2022 sẽ hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

+ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050: Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 và đang trong quá trình triển khai lập đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Phương hướng xây dựng nông thôn mới năm 2022: Sở Xây dựng sẽ tiếp tục hướng dẫn và thẩm tra tiêu chí số 1, số 9 và số 17.8 đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu theo nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; hướng dẫn UBND huyện Kim Sơn, UBND huyện Nho Quan hoàn thiện hồ sơ quy hoạch vùng huyện, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt để UBND huyện Kim Sơn, UBND huyện Nho Quan hoàn thiện hồ sơ xét công nhận tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

Các nội dung công việc khác: Sở Xây dựng đã hiệp y các quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn của các xã trên địa bàn tỉnh, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của các dự án cơ sở hạ tầng các khu dân cư theo chức năng, nhiệm vụ; qua đó, làm căn cứ để các địa phương đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới của xã.

Lễ công bố Huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

* Phương hướng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021

Theo nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng N nông thôn mới năm 2021 của tỉnh Ninh Bình, với mục tiêu: Có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tinh lên 117/119 xã, chiếm 98,3 số xã trong tình; có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm 12,6%, có thêm 2 xã đạt chuẩn NIM kiểu mẫu, năng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 11 xa, chiếm 9.2 %, huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đm vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là 05 đơn vị; tập trung xây dựng huyện Nho Quan cơ bản đạt tiêu chỉ huyện nông thôn mới, bình quân dạt 18,9 tiêu chỉ/xã, không còn xã dưới 15 tiệu.

Để thực hiện nhiệm vụ đề ra, các địa phương cần chủ động vào cuộc triển khai các kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm. Trong đó, UBND các xã rà soát lập điều chỉnh quy hoạch chung các xã nông thôn theo các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2021 – 2030, đảm bảo các yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu; đối với huyện Yên Mô, đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để hoàn chỉnh tiêu chí quy hoạch của bộ tiêu chí huyện nông thôn mới.

Bài viết khác

Thống kê truy cập
410677

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 203

Hôm qua : 261