Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 05/05/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 31/5/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một số nội dung chính như sau:

I. TÊN ĐỒ ÁN: Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Kênh Gà – Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

II. PHẠM VI VÀ QUY MÔ QUY HOẠCH

1. Phạm vi ranh giới quy hoạch

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc phạm vi của Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Kênh Gà-Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 03/02/2021.

Phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch phân khu như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất nông nghiệp, dân cư hiện trạng xã Gia Tường và đường ĐT 477;

- Phía Nam: Giáp đê hữu sông Hoàng Long, đất nông nghiệp, dân cư hiện trạng thuộc các xã Gia Lạc, Gia Minh và xã Thượng Hòa;

- Phía Đông: Giáp sông Hoàng Long, sông Bôi và xã Gia Thịnh;

- Phía Tây: Giáp sông Hoàng Long, dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp thuộc xã Lạc Vân.

2. Quy mô diện tích quy hoạch

- Quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch: Khoảng 2.033,18ha.

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: Khoảng 1.892,6ha.

(Phạm vi ranh giới và quy mô diện tích lập quy hoạch sẽ được xác định cụ thể sau khi đồ án được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

III. TÍNH CHẤT KHU QUY HOẠCH

Là khu vực du lịch tổng hợp, đa lĩnh vực sản phẩm, bao gồm: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí, tâm linh, khám phá trải nghiệm, chữa bệnh, sự kiện, nghiên cứu, học tập,… gắn với cảnh quan thiên nhiên và hệ thống các công trình di tích có giá trị đặc biệt, phát triển bền vững, có hạ tầng dịch vụ hiện đại, đồng bộ phục bụ du khách trong nước và quốc tế; là vùng bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và sinh thái, phát triển các hoạt động nghiên cứu và bảo vệ môi trường.

IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO KHU QUY HOẠCH

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng cho khu quy hoạch phải tuân thủ  tiêu chuẩn, Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế và phù hợp với tính chất đặc thù của khu vực lập quy hoạch. Các chỉ  tiêu cụ thể sẽ được nghiên cứu, đề xuất theo đồ án quy hoạch phân khu.

V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH

1. Nguyên tắc chung

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, khớp nối về quy hoạch không gian và sử đụng đất, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Kênh Gà-Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các dự án liên quan.

- Nghiên cứu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan hợp lý, hình thành một khu vực du lịch dịch vụ đồng bộ, có cơ cấu sử dụng đất hợp lý, đảm bảo về điều kiện vệ sinh môi trường, phù hợp với cảnh quan khu dân cư hiện hữu và các khu vực lân cận.

2. Nội dung nghiên cứu lập quy hoạch

a) Phân tích, đánh giá hiện trạng:

- Tổng hợp, phân tích đánh giá hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, giao thông, môi trường, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đặc trưng kiến trúc của khu vực dân cư hiện hữu và khu vực xung quanh, các dự án xây dựng, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất xây dựng và các yếu tố khống chế, những thuận lợi, khó khăn, ưu thế phát triển và những vấn đề về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch.

- Tổng hợp, dự báo quy mô khách du lịch, nhân viên mà khu quy hoạch phục vụ.

b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật cho khu vực quy hoạch: Đồ án quy hoạch phải xác định được vị trí, quy mô các khu chức năng. Các công trình xây dựng trong khu quy hoạch phải phù hợp với tính chất, quy mô dân số phục vụ trong khu vực quy hoạch và các khu vực lân cận.

Xác định cụ thể những khu vực thuận lợi và không thuận lợi cho xây dựng. Dựa trên đặc điểm của từng khu vực và tính chất của khu quy hoạch, lựa chọn đất xây dựng phù hợp với các chức năng trong khu quy hoạch nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư xây dựng và tận dụng được cảnh quan thiên nhiên hiện có.

c) Trên cơ sở hiện trạng được tổng hợp, đề xuất cơ cấu quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tính chất theo quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Kênh Gà Vân Trình được phê duyệt. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường. Đề xuất các giải pháp quy hoạch các khu tái định cư cho các khu dân cư trong phạm vi quy hoạch.

d) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đảm bảo cảnh quan không gian sinh động, hài hòa, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên khu vực và tính chất của khu vực quy hoạch xung quanh, đặc biệt là phù hợp với cảnh quan sông Hoàng Long, các khu vực núi và thung nằm trong khu vực lập quy hoạch,…; tận dụng khai thác cảnh quan sẵn có tại các khu vực giáp núi, thung; phù hợp với các quy định và quy chuẩn xây dựng hiện hành.

e) Quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch: Xác định công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch theo các hướng, tầm nhìn; xác định tầng cao xây dựng công trình, khoảng lùi kiến trúc cảnh quan dọc các trục đường chính, khu trung tâm; các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn và từng khu vực thiết kế; xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc. Thiết kế tổ chức hệ thống cây xanh, mặt nước, các vật thể kiến trúc.

f) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa: Xác định cốt xây dựng đối với từng phân khu, tính toán khối lượng đào đắp, tận dụng địa hình tự nhiên hợp lý nhằm  hạn chế tối đa việc san nền. Xác định lưu vực thoát nước mưa, từ đó đưa ra giải pháp thoát nước phù hợp với khu vực quy hoạch. Có giải pháp đấu nối và xử lý thoát nước với khu vực dân cư hiện hữu và các khu vực lân cận, đảm bảo thoát nước cho khu vực vào mùa mưa, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và thời tiết nguy hiểm; đảm bảo thực hiện theo quy hoạch phòng chống lũ sông Hoàng Long được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 về việc phê duyệt đề án số 13/ĐA-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh.

- Quy hoạch hệ thống giao thông: Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng các tuyến đường. Phương án quy hoạch hệ thống giao thông khớp nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực (Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 38B, Quốc lộ 12B, ĐT477, ĐT479,...) đảm bảo nhu cầu giao thông, vận tải cho các xe du lịch chuyên dùng; phù hợp với quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Quy hoạch xác định hệ thống giao thông đường thủy đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động vận tải đường thủy thường xuyên trên tuyến đường thủy nội địa (sông Hoàng Long) và được cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận, chấp thuận phương án quy hoạch.

- Quy hoạch hệ thống cấp nước: Xác định chỉ tiêu, nhu cầu và nguồn cấp nước; xác định giải pháp cấp nước về các khu chức năng, mạng lưới đường ống cấp nước, điểm đấu nối cấp nước cho khu vực quy hoạch, khớp nối đồng bộ với hệ thống cấp nước của khu vực. Xác định vị trí các họng cấp nước cứu hỏa.

- Quy hoạch hệ thống cấp điện: Xác định chỉ tiêu về cấp điện, tính toán nhu cầu sử dụng điện năng, xác định nguồn điện, vị trí và quy mô các trạm biến áp; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và hệ thống chiếu sáng. Khớp nối đồng bộ với hệ thống cấp điện của khu vực.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Xác định các chỉ tiêu về thoát nước, CTR, hệ thống thoát nước thải được xây dựng riêng (nước mưa riêng). Căn cứ nhu cầu dùng nước, tính toán lượng nước thải hợp lý. Thiết kế mạng lưới đường ống thu gom nước thải của khu vực.  Xác định khu vực tập trung rác. Tính toán quy mô, lựa chọn vị trí và phương án thu gom rác thải hợp lý.

g) Đánh giá môi trường chiến lược:

- Đánh giá hiện trạng môi trường (bao gồm cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội).

- Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường khi quy hoạch được thực hiện;

- Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường khu vực khi triển khai thực hiện quy hoạch và thứ tự ưu tiên thực hiện.

VI. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357995

Trực tuyến : 2

Hôm nay : 338

Hôm qua : 397