Hôm nay, Thứ tư ngày 28/02/2024,

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực quanh núi Sệu (gồm các lô đất IV-07 và IV-08 phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

Thứ ba, 19/03/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực quanh núi Sệu (gồm các lô đất IV-07 và IV-08 phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

Ngày 19/03/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hàn Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực quanh núi Sệu (gồm các lô đất IV-07 và IV-08 phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình; nhiệm vụ quy hoạch chi tiết làm căn cứ để lập đồ án quy hoạch chi tiết, cụ thể hóa các khu chức năng theo quy hoạch phân khu đô thị.

Theo nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được phê duyệt xác định một số nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới quy hoạch

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm trên địa phận phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình; bao gồm toàn bộ lô đất có ký hiệu IV-07 và IV-08 thuộc Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết như sau:

- Phía Bắc giáp đường Vạn Hạnh;

- Phía Nam giáp đường Lưu Cơ;

- Phía Tây và Đông giáp đường giao thông theo quy hoạch.

2. Quy mô diện tích quy hoạch

- Quy mô diện tích nghiên cứu và lập quy hoạch: khoảng 30 ha.

 

Hình ảnh: Phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch

2. Quy mô diện tích quy hoạch

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: khoảng 39,2 ha.

(Phạm vi ranh giới và quy mô diện tích lập quy hoạch sẽ được xác định cụ thể sau khi đồ án được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

3. Tính chất khu quy hoạch

Là khu công viên cây xanh đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân đô thị, là khu công viên kết hợp xây dựng khu Trung tâm Hành chính - Văn hóa Phật giáo tỉnh Ninh Bình; có thiết kế đồng bộ về hạ tầng, phù hợp với định hướng Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình.

4. Nội dung nghiên cứu quy hoạch

a) Phân tích, đánh giá hiện trạng

- Tổng hợp, phân tích đánh giá hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, giao thông, môi trường, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đặc trưng kiến trúc của khu vực dân cư hiện hữu... của khu vực xung quanh, các dự án xây dựng, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất xây dựng và các yếu tố khống chế, những thuận lợi, khó khăn, ưu thế phát triển và những vấn đề về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch. Khảo sát đánh giá giá trị lịch sử của khu vực chùa A Nậu, các quy định về bảo tồn tôn tạo di tích chùa A Nậu.

- Phân tích đánh giá các quy định của Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt liên quan đến khu vực lập quy hoạch.

b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch: Đồ án quy hoạch phải xác định được vị trí, quy mô các khu chức năng. Các công trình xây dựng trong khu quy hoạch phải đáp ứng được các quy định trong QCXDVN 01:2008 - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng, phù hợp với tính chất, quy mô dân số phục vụ trong khu vực quy hoạch và các khu vực lân cận. Phân tích, đề xuất các chỉ tiêu xây dựng Trung tâm Hành chính-Văn hóa phật giáo tỉnh.

c) Trên cơ sở hiện trạng được tổng hợp, đề xuất cơ cấu quy hoạch sử dụng đất phù hợp với Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường. Tính toán bố trí diện tích xây dựng Trung tâm Hành chính-Văn hóa phật giáo tỉnh.

d) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đảm bảo cảnh quan không gian sinh động, hài hòa, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên khu vực và tính chất của khu vực quy hoạch xung quanh. Quy hoạch cây xanh phải phù hợp với khu Trung tâm Hành chính – Văn hóa Phật giáo tỉnh Ninh Bình; tận dụng khai thác cảnh quan sẵn có tại các khu vực giáp núi Sệu; phù hợp với các quy định và quy chuẩn xây dựng hiện hành. Đối với khu Trung tâm Hành chính – Văn hóa Phật giáo tỉnh Ninh Bình: Diện tích khu đất bố trí trong quy hoạch dự kiến khoảng 2,0ha đến 2,5ha (diện tích cụ thể sẽ xác định theo đồ án quy hoạch được phê duyệt); trong đó bố trí các hạng mục phục vụ nhu cầu sử dụng của Ban trị sự (nơi làm việc hành chính, đào tạo, quảng bá văn hóa,...); Quy hoạch không gian, bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử chùa A Nậu; cải tạo không gian khu vực nghĩa trang đảm bảo cảnh quan hài hòa cho toàn bộ không gian khu vực.

- Quy hoạch hệ thống cây xanh công viên, đề xuất danh mục các loại cây xanh phù hợp với Quy hoạch xây dựng và phát triển hệ thống cây xanh đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 và tính chất. Đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng hệ thống cây xanh.

e) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa: Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất; xác định lưu vực thoát nước mưa, từ đó đưa ra giải pháp thoát nước phù hợp với hệ thống kênh nước và các lưu vực đã xác định trong Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình. Có giải pháp đấu nối và xử lý thoát nước với khu vực dân cư hiện hữu và các khu vực lân cận.

- Quy hoạch hệ thống giao thông: Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng các tuyến đường. Phương án quy hoạch hệ thống giao thông đảm bảo khớp nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực lân cận; đặc biệt phương án kết nối giao thông với tuyến đường Lưu Cơ kéo dài, đường Vạn Hạnh phù hợp với quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

- Quy hoạch hệ thống cấp nước: Xác định chỉ tiêu, nhu cầu và nguồn cấp nước; xác định giải pháp cấp nước về công trình đầu mối, mạng lưới đường ống cấp nước, điểm đấu nối cấp nước cho khu vực. Xác định vị trí các họng cấp nước cứu hỏa.

- Quy hoạch hệ thống cấp điện: Xác định chỉ tiêu về cấp điện, tính toán nhu cầu sử dụng điện năng, xác định nguồn điện vị trí, quy mô các trạm biến áp; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Xác định các chỉ tiêu về thoát nước, CTR, hệ thống thoát nước thải được xây dựng riêng (nước mưa riêng). Căn cứ nhu cầu dùng nước, tính toán lượng nước thải hợp lý. Thiết kế mạng lưới đường ống thu gom nước thải của khu vực.  Xác định khu vực tập trung rác. Tính toán quy mô, lựa chọn vị trí và phương án thu gom rác thải hợp lý.

f) Thiết kế đô thị: Thực hiện theo Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng.

Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt làm căn cứ để UBND thành phố Ninh Bình tổ chức triển khai lập đồ án quy hoạch theo đúng quy định hiện hành./.

Bài viết khác

Thống kê truy cập
357994

Trực tuyến : 3

Hôm nay : 337

Hôm qua : 397